Lokalny koordynator ds. programu zapomóg finansowych

Lokalny koordynator ds. programu zapomóg finansowych

Twoje umiejętności i profesjonalizm pozwolą nam jeszcze sprawniej realizować misje humanitarne i rozwojowe na świecie. Fundacja PCPM poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko lokalnego koordynatora ds. programu zapomóg finansowych

Stanowisko: Lokalny koordynator programu zapomóg finansowych

Liczba stanowisk: 6

Opis: Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Projekt obejmie najbardziej potrzebujące osoby z 5 województw: mazowieckie, zachodniopomorskie, lubelskie, podlaskie, kujawsko- pomorskie. Program zapewni pomoc finansową przez okres od 3 do 6 miesięcy do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Ogólna informacja o stanowisku: lokalna osoba koordynująca będzie identyfikowała najbardziej potrzebujących uchodźców z danego regionu we współpracy z lokalnymi organami oraz rejestrowała takie osoby do programu wsparcia finansowego

Zadania i obowiązki:

 • Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjonalnymi (MOPS, MOPR)
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z uchodźcami, aby zidentyfikować ich specjalne potrzeby
 • Życzliwe udzielanie odpowiedzi na zadawane przez uchodźców pytania dotyczące procesu rejestracji i dostępnej pomocy
 • Rejestracja osób do programu wsparcia w systemie online PCPM
 • Prowadzenie ewidencji działań i raportowanie do koordynatora centralnego

Czas pracy: przewidywany wymiar godzin: maj (70-90h), czerwiec (70-90h), lipiec (60-80h), sierpień (60-80h)

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 4 miesięcy, rozliczenie godzinowe na podstawie karty czasu pracy

Miejsce pracy: Warszawa i okolice, Lublin, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Rok doświadczenia w obszarze pracy społecznej
 • Komunikatywność, otwartość
 • Obsługa komputera i oprogramowania MS Office
 • Zdolność do pracy pod presją czasu w kontekście kryzysowym, niezależnie i z ograniczonym nadzorem
 • Uważność na szczegóły podczas gromadzenia danych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i ukraińskiego

Jak składać:

Prześlij CV do 7. maja 2023 r. na: [email protected] . Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.