Pracownik ds. kierowania tłumem – Crowd control staff

Pracownik ds. kierowania tłumem – Crowd control staff

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko: Pracownik do kierowania tłumem

Liczba stanowisk: 2

Ogólna informacja o stanowisku: Pracownik do kierowania tłumem jest osobą pierwszego kontaktu w centrum.  Będzie on odpowiedzialny za serdeczne powitanie uchodźców oraz dostarczenie im potrzebnych informacji do dokonania rejestracji. Będzie odpowiedzialny/a za ruch w centrum, ułatwiając przepływ pracy.

Zadania i obowiązki: 

 • Uprzejme przywitanie uchodźców w ośrodku.
 • Uzyskanie informacji o celu wizyty i skierowanie zainteresowanych osób do odpowiedniego punktu pomocy.
 • Wdrażanie środków zapobiegawczych COVID-19 (zapewnienie dystansu społecznego i stosowanie środków ochrony indywidualnej).
 • Kierowanie ruchem zgłaszających się osób do ośrodka.
 • Wsparcie współpracowników w centrum rejestracji.
 • Zgłaszanie przełożonemu wszelkich problemów, w tym wejście osób podejrzanych.
 • Postępowanie z odpowiednim spokojem z osobami o zachowaniach agresywnych.
 • Koordynowanie ewakuacji w ośrodku.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.

Wymagania:

 • Szkolnictwo średnie.
 • Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie kontroli tłumu w prywatnym sektorze lub w organizacjach pozarządowych.
 • Znajomość MS Office.
 • Zwracanie uwagi na szczegóły.
 • Zdolność do pracy pod presją czasu i w kontekście kryzysowym.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Pracę nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać: 

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na:   [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Crowd control staff

Number of positions: 2

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The Crowd controller person is the center’s first point of contact. He/ She will be in charge of warmly welcoming refugees and visitors and providing them with needed information in addition to managing the crowd movement to facilitate the flow of work of the project team.

Tasks and responsibilities:

 • Welcome and kindly greet refugees at the center.
 • Obtain information on the purpose of their visit and directing the person of concern to the desk in charge.
 • Assist in the implementation of COVID-19 preventive measures through ensuring social distancing and use of PPEs.
 • Coordinate the flow of movement.
 • Assist the team at the center.
 • Report notifiable incidents, and suspicious entries to the line manager.
 • Deal calmly and gently with potential aggressive or violent behavior.
 • coordinating emergency evacuation at the center.

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months

Employment conditions: contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin.

Requirements:

 • Secondary school education.
 • Minimum of one year’s crowd control experience in private sector or NGO.
 • Basic knowledge of Ms Office.
 • Ability to pay attention to details.
 • Ability to work under pressure.
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian; English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.