Regionalny koordynator wsparcia

Regionalny koordynator wsparcia

Od drugiego kwartału 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje regionalnego koordynatora wsparcia. Rolą takiej osoby będzie prowadzenie lokalnego biura Fundacji PCPM w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku lub Katowicach oraz nadzorowanie działań projektu w regionie. Osoba koordynująca odpowiedzialna będzie także za lokalny zespół liczący do kilkunastu osób. W każdym z biur Fundacja PCPM przewiduje zatrudnienie jednej lub dwóch osób koordynujących, w zależności od skali działań w danym regionie obejmującym 1-3 województwa. 

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja zespół doradców zawodowych i asystentów rodzin (kilka do kilkunastu osób)
 • Prowadzenie lokalnego biura Fundacji PCPM oraz logistyka pracy zespołu
 • Wsparcie rozliczania finansowego i wsparcie kadrowe zarządzanego biura
 • Wdrażanie działań przygotowanych we współpracy z kierownikiem projektu
 • Raportowanie działań wdrażanych w regionie do kierownika projektu i zespołu centralnego
 • Utrzymywanie relacji z samorządami i lokalnymi władzami
 • Organizowanie spotkań dla pracowników zespołu w lokalnych ośrodkach dla uchodźców
 • Badanie lokalnego rynku mieszkaniowego we współpracy z zewnętrznymi ekspertami
 • Utrzymywanie relacji z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu koordynacji aktywności integracyjnych
 • Organizowanie wydarzeń integracyjnych i zawodowych 

Wymagania:

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy humanitarnej lub socjalnej
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem lub projektami
 • Doświadczenie w tematyce integracji i aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy 
 • Silne umiejętności w zakresie koordynacji, sprawozdawczości i komunikacji
 • Silne kompetencje społeczne, umiejętność budowania relacji zawodowych 
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim
 • Znajomość języka ukraińskiego i angielskiego jest mile widziana

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres 12 miesięcy po ukończeniu trzymiesięcznego okresu próbnego, od kwietnia lub maja 2024 r.

Miejsce pracy:

Do wyboru spośród:

 • Kraków
 • Katowice (lub okolice)
 • Białystok
 • Poznań

W ramach pracy możliwe są krótkie podróże (2-3 dni) wewnątrz regionu lub na szkolenia i spotkania w centrali Fundacji PCPM w Warszawie.

Jak składać aplikacje?

Prosimy o przesłanie CV do 17 marca 2024 r. na adres e-mail: [email protected]  z dopiskiem „Regionalny koordynator wsparcia – <wybrane miasto>”.

Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Zakończenie rekrutacji planowane jest w pierwszej połowie kwietnia 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.