Project officer do projektów w Palestynie

Project officer do projektów w Palestynie

Ogólna informacja o stanowisku: Project Officer wspiera koordynatora projektu we wdrażaniu działań z zakresu pomocy rozwojowej oraz humanitarnej.

Zadania i obowiązki

 • Wsparcie zarządzania projektem: wdrażanie i monitorowanie działań projektowych i zapewnienie ich realizacji zgodnie z harmonogramem działań.
 • Współpraca z organizacjami partnerskimi, w tym organizacja i współprowadzenie regularnych spotkań.
 • Zapewnienie efektywnej alokacji zasobów projektu.
 • Monitorowanie wydatkowania budżetu we współpracy z działem finansowym.
 • Realizowanie zamówień zgodnie z procedurami wydatkowania środków.
 • Czuwanie nad jakością realizowanych działań.
 • Zapewnienie zgodności ze standardami jakości i wymogami donora.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem wszystkich wymogów finansowych we współpracy z działem finansowym.
 • Wsparcie w pisaniu sprawozdań finansowych i merytorycznych z poszczególnych działań.
 • Zapewnienie właściwej archiwizacji dokumentów projektowych.

Czas pracy:  umowa zlecenie w wymiarze pełnego etatu

Miejsce pracy: Warszawa. Możliwe krótkie podróże do Palestyny (jeśli będzie pozwalała na to sytuacja bezpieczeństwa).

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów pomocowych.
 • Znajomość cyklu projektowego oraz zasad humanitarnych.
 • Doświadczenie w monitorowaniu działań i współpracy z organizacjami partnerskimi.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, społeczne i organizacyjne.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego. Mile widziany język arabski.

Oferujemy

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Zgłoszenia prosimy kierować do 11 lipca 2024 r. e-mailem na adres: [email protected] w tytule maila Palestyna project officer.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.