Project Officer (Liban)

Fundacja PCPM od początku kryzysu syryjskiego realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem gospodarczym w Libanie. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane z programu Polskiej pomocy i agencji ONZ wspiera miejscową ludność i uchodźców syryskich w Libanie.

Ogólna informacja o stanowisku

Project Officer wspiera koordynatora projektu we wdrażaniu działań humanitarnych.

Zadania i obowiązki

 • Wsparcie zarządzania projektem: wdrażanie i monitorowanie działań projektowych i zapewnienie ich realizacji zgodnie z harmonogramem działań.
 • Opracowanie planu pracy zgodnie z podpisaną umową partnerską z donorem.
 • Zapewnienie efektywnej alokacji zasobów projektu.
 • Planowanie budżetu we współpracy z działem finansowym.
 • Sprawdzanie list beneficjentów i wsparcie koordynacji z zespołem terenowym.
 • Wsparcie koordynatora i pracowników monitoringu i ewaluacji w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów projektu (monitorowanie postępów).
 • Czuwanie nad jakością realizowanych działań (w tym właściwe alokowanie kosztów i czasu).
 • Wsparcie zespołu w rozwiązywaniu problemów napotkanych w terenie.
 • Przeprowadzenie regularnych wizyt w terenie w celu monitorowania działań.
 • Zapewnienie zgodności ze standardami jakości i wymogami donora.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem wszystkich wymogów finansowych we współpracy z działem finansowym.
 • Wsparcie sprawozdań finansowych i merytorycznych z poszczególnych działań.
 • Zapewnienie właściwej archiwizacji dokumentów projektowych.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy z możliwością dalszej współpracy.

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 6 miesięcy z możliwością dalszej współpracy.

Miejsce pracy: Warszawa. Możliwe krótkie podróże do Libanu.

Wymagania

 • Tytuł licencjacki lub magisterski z Ekonomii, Biznesu, Administracji lub dziedziny pokrewnej.
 • Preferowane 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami pomocowymi.
 • 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Doświadczenie w monitorowaniu działań.
 • Dobre zrozumienie zasad humanitarnych.
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, społeczne i strategiczne.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego. Mile widziany język arabski.

Oferujemy

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem PO_Lib. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.