Psycholog w Medycznym Zespole Ratunkowym

EMT PCPM obecnie poszukuje psychologów!

Współpraca psychologa EMT PCPM ma na celu wsparcie medyków, aby mogli efektywnie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę w trudnych i wymagających warunkach. Dbałość o zdrowie psychiczne członków zespołu jest kluczowa dla utrzymania jakości opieki medycznej i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Pracownicy z sektora medycznego są narażeni na stresujące i traumatyczne sytuacje, szczególnie podczas wyjazdów na misje do miejsc pochłoniętych przez kryzysy humanitarne bądź klęski żywiołowe. Dbając o cały zespół EMT poszukujemy psychologów, którzy chcieliby stać się częścią jednostki EMT PCPM.

Zadania psychologa:

 1. Planowanie interwencji kryzysowych – opracowanie planów działania w przypadku
  wystąpienia  sytuacji kryzysowej;
 2. Ocena i wsparcie psychologiczne dla członków zespołu;
 3. Szkolenia i edukacja dla członków zespołu EMT – w zakresie radzenia sobie ze stresem,
  traumą oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych problemów zdrowia psychicznego u
  siebie i  pacjentów;
 4. Możliwość udzielania konsultacji indywidualnych online dla członków EMT podczas pobytu na misjach oraz po powrocie.

Wymagania:

Poszukujemy psychologów z doświadczeniem pracy w interwencji kryzysowej (min. 2 lata), pracy z traumami, PTSD, komunikatywnością na wysokim poziomie i umiejętnością pracy w grupie i z grupą. Komunikatywny język angielski lub inny język obcy będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 1. Członkostwo w certyfikowanej przez WHO jednostce, jaką jest EMT PCPM;
 2. Umowę o wolontariat z możliwością dodatkowych płatnych kontraktów (uzależnionych od obecnie realizowanych projektów w Fundacji);
 3. Uczestnictwo w misjach zagranicznych pod egidą WHO i UE;
 4. Pracę w międzynarodowym środowisku ekspertów z zakresu pomocy humanitarnej i
  ratownictwa;
 5. Szkolenia krajowe i zagraniczne.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Aplikacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych prosimy przesyłać na adres: [email protected]. Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM to pierwsza w Polsce powołana do szybkiego reagowania na kryzysy humanitarne i katastrofy naturalne, a także jedyna certyfikowana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) jednostka w kraju. EMT PCPM działa przy Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 2015 roku. To grupa zdolna do działania i niesienia pomocy w niemal każdym miejscu na świecie.