PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

PEMT PCPM rośnie tak szybko jak szybko pomaga

PEMT PCPM to najszybciej rozwijająca się grupa szybkiego reagowania na kryzysy humanitarne. Mijający rok był dla Medycznego Zespołu Ratunkowego przełomowym. Ratownicy uzyskali certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia jako jedyna w Polsce grupa szybkiego reagowania gotowa w ciągu 24 godzin na niesienie pomocy medycznej w dowolnej części świata.

 

Rok 2019 to była więc ciężka praca nad uzyskaniem certyfikatu, ale też wymagająca rekrutacja, szkolenia w Kenii, Palestynie czy Libanie i codzienny wysiłek nad utrzymywaniem gotowości zespołu do natychmiastowego wyjazdu.

Ratownicy uzyskali certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia jako jedyni w Polsce. Podobnych grup na całym świecie a działających w ramach NGO jest tylko siedem. Medyczny Zespół w ciągu doby może zareagować na trzęsienia ziemi, epidemie czy katastrofy humanitarne. Pomagał między innymi podczas powodzi w Bośni, po trzęsieniu ziemi w Nepalu i lawinach błotnych w Peru. Umiejętności i doświadczenie ratownicy wykorzystują zatem od lat, niemniej zdobyty certyfikat ułatwi im niesienie medycznej pomocy z pełnymi uprawnieniami, niezależnie od miejsca na mapie świata.

– Zdecydowanie najważniejszym wyzwaniem było otrzymanie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia  jako „EMT Type 1”  – podsumowuje koordynator Zespołu, Michał Madeyski. – Dla osób obserwujących naszą pracę z zewnątrz certyfikacja mogła wydawać się trudnym do zrozumienia procesem, dla naszej działalności była to jednak fundamentalna kwestia, a także ukoronowanie kilku lat pracy wielu osób, którym w tym miejscu należą się podziękowania. Szczególną rolę w tym procesie odegrała dr Joanna Gradek, koordynatorka medyczna Zespołu – dodaje Madeyski.

Jak co roku ratownicy PEMT (Poland Emergency Medical Team PCPM) organizowali manewry, pozwalające na wspólne ćwiczenie procedur logistycznych i medycznych. Odbywały się pod okiem mentorów w procesie certyfikacji z ramienia WHO. Ratownicy brali także udział w projektach realizowanych przez Fundację PCPM: prowadzili szkolenia medyczne w Libanie, szkolenia Kenii dla strażaków, personelu karetek pogotowia i studentów z całego kraju oraz w Palestynie. Obserwowali tam pracę koleżanek i kolegów z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, tworząc raport pozwalający na stworzenie planów szkoleniowych, który wpłynie na rozwój ratownictwa medycznego w całym regionie.

– Uczestniczyliśmy także w spotkaniu Grupy Doradczej Inicjatywy WHO w Genewie – przypomina Michał Madeyski. Rok 2019 to awanse w strukturach europejskich. Prezes Fundacji PCPM i szef PEMT, dr Wojtek Wilk, został członkiem EMT Regional Charmanship Group jako NGO Representative.

W czerwcu 2019 roku sprzęt i możliwości Medycznego Zespołu Ratunkowego prezentowane były podczas targów Warsaw Humanitarian Expo, pierwszych w Polsce targów pomocy humanitarnej i rozwojowej organizowanych przez Ptak Warsaw Expo oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W październiku do zespołu dołączyli nowi ratownicy. Po terenowym egzaminie, do którego dostało się 30 specjalistów z medycznym wykształceniem, którzy na rekrutację przyjechali z całej Polski, co pokazały Fakty TVN. Obserwatorzy Medycznego Zespołu Ratunkowego zwracali uwagę na zachowanie uczestników, ich reakcje na stres, chęć i umiejętności współpracy oraz zdolności przywódcze. Sędziowie na poszczególnych zadaniach oceniali wiedzę medyczną uczestników, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu oraz pomysłowość i umiejętności improwizacji.

W ramach rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji ratownicy z PEMT uczestniczyli w szkoleniach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności z zakresu funkcjonowania mechanizmu oraz koordynacji działań międzynarodowych. Trzyosobowa reprezentacja Zespołu wzięła także udział w międzynarodowym ćwiczeniu ERE2019 w Azerbejdżanie. W podwarszawskich Michałowicach odbyły się także ćwiczenia logistyków z zakresu techniki uzdatniania wody.

W kolejnym roku Zespół będzie dalej się rozwijał m.in. poprzez  udział w międzynarodowych konferencjach i ćwiczeniach. Planuje także rozszerzenie zakresu oferowanych świadczeń medycznych, tworząc rodzaj rozszerzonego zespołu poziomu pierwszego (EMT Type 1 Enhanced). Szczegóły będą koordynowane z Sekretariatem EMT w Genewie, a kierunek tych zmian omówiony podczas spotkania w lutym w Genewie.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku