PEMT PCPM rośnie tak szybko jak szybko pomaga

Rok 2019 to była więc ciężka praca nad uzyskaniem certyfikatu, ale też wymagająca rekrutacja, szkolenia w Kenii, Palestynie czy Libanie i codzienny wysiłek nad utrzymywaniem gotowości zespołu do natychmiastowego wyjazdu.

Ratownicy uzyskali certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia jako jedyni w Polsce. Podobnych grup na całym świecie a działających w ramach NGO jest tylko siedem. Medyczny Zespół w ciągu doby może zareagować na trzęsienia ziemi, epidemie czy katastrofy humanitarne. Pomagał między innymi podczas powodzi w Bośni, po trzęsieniu ziemi w Nepalu i lawinach błotnych w Peru. Umiejętności i doświadczenie ratownicy wykorzystują zatem od lat, niemniej zdobyty certyfikat ułatwi im niesienie medycznej pomocy z pełnymi uprawnieniami, niezależnie od miejsca na mapie świata.

– Zdecydowanie najważniejszym wyzwaniem było otrzymanie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia  jako „EMT Type 1”  – podsumowuje koordynator Zespołu, Michał Madeyski. – Dla osób obserwujących naszą pracę z zewnątrz certyfikacja mogła wydawać się trudnym do zrozumienia procesem, dla naszej działalności była to jednak fundamentalna kwestia, a także ukoronowanie kilku lat pracy wielu osób, którym w tym miejscu należą się podziękowania. Szczególną rolę w tym procesie odegrała dr Joanna Gradek, koordynatorka medyczna Zespołu – dodaje Madeyski.

Jak co roku ratownicy PEMT (Poland Emergency Medical Team PCPM) organizowali manewry, pozwalające na wspólne ćwiczenie procedur logistycznych i medycznych. Odbywały się pod okiem mentorów w procesie certyfikacji z ramienia WHO. Ratownicy brali także udział w projektach realizowanych przez Fundację PCPM: prowadzili szkolenia medyczne w Libanie, szkolenia Kenii dla strażaków, personelu karetek pogotowia i studentów z całego kraju oraz w Palestynie. Obserwowali tam pracę koleżanek i kolegów z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, tworząc raport pozwalający na stworzenie planów szkoleniowych, który wpłynie na rozwój ratownictwa medycznego w całym regionie.

– Uczestniczyliśmy także w spotkaniu Grupy Doradczej Inicjatywy WHO w Genewie – przypomina Michał Madeyski. Rok 2019 to awanse w strukturach europejskich. Prezes Fundacji PCPM i szef PEMT, dr Wojtek Wilk, został członkiem EMT Regional Charmanship Group jako NGO Representative.

W czerwcu 2019 roku sprzęt i możliwości Medycznego Zespołu Ratunkowego prezentowane były podczas targów Warsaw Humanitarian Expo, pierwszych w Polsce targów pomocy humanitarnej i rozwojowej organizowanych przez Ptak Warsaw Expo oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W październiku do zespołu dołączyli nowi ratownicy. Po terenowym egzaminie, do którego dostało się 30 specjalistów z medycznym wykształceniem, którzy na rekrutację przyjechali z całej Polski, co pokazały Fakty TVN. Obserwatorzy Medycznego Zespołu Ratunkowego zwracali uwagę na zachowanie uczestników, ich reakcje na stres, chęć i umiejętności współpracy oraz zdolności przywódcze. Sędziowie na poszczególnych zadaniach oceniali wiedzę medyczną uczestników, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu oraz pomysłowość i umiejętności improwizacji.

W ramach rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji ratownicy z PEMT uczestniczyli w szkoleniach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności z zakresu funkcjonowania mechanizmu oraz koordynacji działań międzynarodowych. Trzyosobowa reprezentacja Zespołu wzięła także udział w międzynarodowym ćwiczeniu ERE2019 w Azerbejdżanie. W podwarszawskich Michałowicach odbyły się także ćwiczenia logistyków z zakresu techniki uzdatniania wody.

W kolejnym roku Zespół będzie dalej się rozwijał m.in. poprzez  udział w międzynarodowych konferencjach i ćwiczeniach. Planuje także rozszerzenie zakresu oferowanych świadczeń medycznych, tworząc rodzaj rozszerzonego zespołu poziomu pierwszego (EMT Type 1 Enhanced). Szczegóły będą koordynowane z Sekretariatem EMT w Genewie, a kierunek tych zmian omówiony podczas spotkania w lutym w Genewie.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku