Regionalny Młodszy Koordynator/ka Wsparcia w Krakowie

Regionalny Młodszy Koordynator/ka Wsparcia w Krakowie

Od maja 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą młodszego regionalnego koordynatora jest wsparcie starszego koordynatora w zarządzaniu zespołem doradców zawodowych i asystentów rodzin (10-20 osób), który będzie pracował na terenie województwa małopolskiego z grupą ok. 10000 uchodźców z Ukrainy, jak również zajmowanie się sprawami logistycznymi związanymi z pracą zespołu, wspieranie rozliczania finansowego i kadrowego z zarządzanego biura, organizowanie spotkań dla pracowników zespołu w lokalnych ośrodkach dla uchodźców oraz organizowanie wydarzeń integracyjnych i zawodowych. Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

– Formularz Ofertowy Młodszy Koordynator Kraków

– Oferta zatrudnienia Młodszy Koordynator Kraków

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 21.04.2024