PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Afryka wschodnia

Instruktorzy PCPM szkolą w Tanzanii z pierwszej pomocy

- Często to właśnie my skauci jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia — wskazuje Amina Maulid, uczestniczka polskich szkoleń z pierwszej pomocy w Tanzanii. W programie Fundacji PCPM w Tanzanii szkoleni są nie tylko ratownicy, ale też pielęgniarki, strażacy i skauci, jak Amina. Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Dar es Salaam. W systemie ochrony zdrowia ważne są nie tylko dobrze wyposażone szpitale i profesjonalny personel, ale też szybkie udzielanie pomocy.