PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Azja Środkowa

Koordynator regionalny ds. Azji Środkowej

Fundacja PCPM poszukuje koordynatora lub koordynatorki regionalnej ds. Azji Środkowej.