PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Biedronka

Często słyszymy: „Jesteście pierwszą organizacją, która do nas dotarła z konkretną pomocą”

Fundacja Biedronki i Fundacja PCPM uruchomiły program pomocy humanitarnej dla mieszkańców najbardziej zniszczonych przez wojnę ukraińskich wsi. Do blisko 15 tys. osób trafiają pakiety z żywnością i środkami higienicznymi. Produkty do paczek zapewnia Fundacja Biedronki, a dostawy do Ukrainy organizuje PCPM. Dzięki współpracy z lokalną organizacją najpotrzebniejsze produkty trafiają bezpośrednio do rąk osób, które najbardziej ich potrzebują.

Szczęście w wojennym nieszczęściu – Marcin Ogdowski, korespondencja z Ukrainy

W potocznych wyobrażeniach wyzwolenie to koniec dramatu, tymczasem to tylko koniec pewnego rozdziału…