PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Debre Byrhan

There are more children in Ethiopia’s Salem Chora school. Food is getting more expensive

There are now 82 children at Salem Chora School in Debre Byrhan, Ethiopia. This is more than a year ago. The new students have come from areas of internal conflict. The PCPM Foundation runs a canteen at the school. Selam Chora School in Ethiopia can serve meals to children thanks to you! 

Jest więcej dzieci w etiopskiej szkole Salem Chora. Drożeje jedzenie

Obecnie w szkole Salem Chora w etiopskim Debre Byrhan jest 82 dzieci. To więcej niż rok temu. Nowi uczniowie przybyli z terenów ogarniętych konfliktem wewnętrznym. Fundacja PCPM prowadzi w szkole stołówkę. Szkoła Selam Chora w Etiopii może serwować posiłki dzieciom dzięki Wam!