PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

finance officer

Finance Officer_ka/Specjalista_tka ds. rozliczeń

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Do prowadzenia projektów w tym obszarze (Cash for Work) poszukujemy obecnie Finance Officera_ki/Specjalisty_tki ds. rozliczeń.