PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

human story

„After the Russian occupation, not a stone was left on a stone. I regret returning home”

"After the Russian occupation, not a stone was left on a stone, everything was destroyed. I regret that I returned home” – tells us Serhiy during one of his meetings with PCPM Foundation staff. "To this day our children are afraid of loud noises, even of thunderstorms" – adds Hanna. Both were forced to leave their homes and now, as refugees, they tell us about the war. Meet the people the PCPM Foundation is helping in Ukraine.

„Po rosyjskiej okupacji nie został kamień na kamieniu. Żałuję, że wróciłem do domu”

„Po rosyjskiej okupacji nie został kamień na kamieniu, wszystko zniszczone. Żałuję, że wróciłem do domu” - opowiada nam Serhij podczas jednego ze spotkań z pracownikami Fundacji PCPM. „Dzieci do teraz boją się głośnych dźwięków, a nawet burzy” - dodaje Hanna. Oboje zmuszeni do opuszczania swoich domów, uchodźcy opowiadają o wojnie. Poznajcie osoby, którym pomaga Fundacja PCPM w Ukrainie.