PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

kierowca

Kierowca/Driver in Lublin

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane przez UNHCR rozpoczyna drugą fazę swojego projektu wielozadaniowej pomocy pieniężnej (MPCA) dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Akcja obejmie 1200 rodzin z Lublina i okolic.