PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

lekarz

Praca dla lekarza (szkolenia USG FAST)

Fundacja PCPM poszukuje lekarza specjalizującego się w diagnostyce USG do prowadzenia szkoleń instruktorskich.