PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

opis

Ethiopia: development of emergency services

The PCPM Foundation develops the Ethiopian emergency service system.