PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

opis projektu

Tak Fundacja PCPM pomaga Ukrainie

Fundacja PCPM pomaga Ukrainie od początku wojny. Wspieramy ofiary kryzysu w Ukrainie, ale także uchodźców z Ukrainy, którzy schronienie znaleźli w Polsce.