PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

polityka przeciwdziałania przemocy

Dokumenty, w oparciu o które działa Fundacja PCPM

STATUT Statut Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (KRS 0000259298) PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA Kodeks postępowania etycznego oraz Polityka przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym (PSHEA) w Fundacji PCPM (PDF) Feedback and complaint standard operating procedures (PDF) Pozostałe dokumenty RAPORTY Post Distribution Monitoring for Targeted Cash Assistance for Ukrainian Refugees in Poland (May-December 2022)