PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

project officer

Project Officer (Liban)

Fundacja PCPM od początku kryzysu syryjskiego realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem gospodarczym w Libanie. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane z programu Polskiej pomocy i agencji ONZ wspiera miejscową ludność i uchodźców syryskich w Libanie.