PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

projekty

Asystent_tka ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje Asystenta_tki ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych do projektów Fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą pracy.