PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

pszczoły

In Lebanon, bees pull people out of crisis

In Lebanon, a country in which the PCPM Foundation educate beekeepers. Those trainings could generate a source of income for them. Thanks to MASAR project funded by the EU MADAD Trust fund, PCPM has implemented the courses. Attendants are not only the Lebanese, but also the refugees from Syria, who had been living in the Lebanon for the last decade.

Jak dzięki wsparciu PCPM w Libanie pracowite pszczoły wyciągają ludzi z kryzysu

W Libanie, kraju pogrążonym w kryzysie, Fundacja PCPM kształci pszczelarzy i pszczelarki! Szkolenia pozwolą wielu osobom zyskać jakieś źródło dochodu. Wśród adeptów kursów pszczelarskich są zarówno Libańczycy, jak i uchodźcy z Syrii, którzy od dekady mieszkają w Libanie.

Liban: szkolenia dla pszczelarzy

W Libanie Fundacja PCPM prowadzi szkolenia dla początkujących pszczelarzy, dzięki którym wielu tamtejszych mieszkańców ma dodatkowe źródło dochodu. Z warsztatów korzystają zarówno Libańczycy, jak i syryjscy uchodźcy i uchodźczynie.