PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

statut

Dokumenty, w oparciu o które działa Fundacja PCPM

STATUT Statut Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (KRS 0000259298) PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA Kodeks postępowania etycznego oraz Polityka przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym (PSHEA) w Fundacji PCPM (PDF) Podczas wykonywania swojej misji jako organizacja humanitarna, PCPM kieruje się najwyższymi standardami pracy oraz troską o dobro zarówno swoich beneficjentów, jak i pracowników. Z tego względu […]

Statut Fundacji PCPM

Dokument w formacie PDF z 7 sierpnia 2017 r.