Aktualności PCPM

Ponad 62 miliony ludzi opuściło swoje domy. Z powodu...

Gdyby znaleźli się w jednym miejscu, według szacunków UNHCR, byliby 21. najbardziej zaludnionym krajem na świecie. Uchodźcy, przymusowi przesiedleńcy, osoby ubiegające się o azyl. Ludzie, dla których ich własny dom...
Czytaj więcej