PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

WFP

„Thanks to you, I was able to survive”. Lebanese tell of support for farmers

- The salary and knowledge I gained during the project allowed me to cover my family's daily expenses," said Sawsana, 27, stressing that the PCPM project enabled her to survive.

„Dzięki Wam mogłam przeżyć”. Libańczycy opowiadają o wsparciu dla rolników

- Pensja i wiedza zdobyta podczas projektu pozwoliły mi pokryć codzienne wydatki mojej rodziny - mówi 27-letnia Sawsana, podkreślając, że dzięki projektowi PCPM mogła przeżyć. 

Ecological crops and agricultural cooperatives in Lebanon thanks to help from Poland

A leaky and old sewage system in Lebanon harms the environment and takes away jobs, crops and food. Polluted fields cannot be exploited and the inhabitants, apart from the lack of access to clean water, live in an environment constantly flooded by waste. The PCPM Foundation is repairing the water and sanitary infrastructure. We also support Lebanese agricultural cooperatives and strengthen the export of products to the European Union

Dzieci na krawędzi śmierci. Sześć agend ONZ apeluje o pomoc w walce z masowym niedożywieniem 

„Przyszłość naszych dzieci wisi na włosku” – mówią jednym głosem reprezentanci sześciu agend ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia(WHO), Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców(UNHCR), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA). W liście z 14 lipca 2019 roku apelują o wspólny udział w zwalczaniu dramatycznie wzrastającego problemu niedożywienia na świecie. I piszą o 820 milionach głodujących ludzi, potrzebujących pomocy.

Ecological agriculture in Lebanon. Products soon to be available in Europe

PCPM and WFP (World Food Program) in Lebanon are cooperating together to conduct trainings for agricultural cooperatives aimed to support vulnerable Lebanese and Syrian refugees. During these trainings we are spreading the know-how and information about effective and ecological agriculture. Also, we are reinforcing the development of stakeholders, by supplying them with seedlings, seeds and required agricultural equipment.

Stawiamy na ekologiczne rolnictwo w Libanie. Produkty kupicie w Europie

Fundacja PCPM wspólnie z WFP (Światowy Program Żywnościowy) prowadzi szkolenia dla rolniczych spółdzielni - kooperatyw - kierowanych przez Libańczyków razem z syryjskimi uchodźcami. Uczymy ich efektywnego i ekologicznego rolnictwa, pokazujemy, jak rozwinąć własne przedsiębiorstwa, a także dajemy sadzonki, nasiona i sprzęt.