PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Wspieraj PCPM

Pomoc, jakiej udzielamy w różnych miejscach na świecie, możliwa jest między innymi dzięki środkom przekazywanym Fundacji w ramach programu Polska Pomoc i międzynarodowe organizacje. Nie można jednak zapomnieć, że wiele z naszych działań nie byłoby możliwe bez pomocy wolontariuszy i indywidualnych darczyńców. Wciąż jednak na świecie żyje wielu ludzi, którzy pozbawieni są podstawowych praw – do dachu nad głową, pożywienia, czystej wody. Dlatego w dalszym ciągu prosimy o wsparcie.

 

Twój 1% podatku zmienia ludzkie życie

Fundacja PCPM: KRS 0000259298

Chcesz zaangażować się w pomoc potrzebującym? Przeczytaj gdzie i jak działamy:

 • W północnym Libanie (tuż przy granicy z Syrią) oraz na przedmieściach Bejrutu reagując na jeden z największych kryzysów humanitarnych po II wojnie światowej, pomagamy uchodźcom z Syrii przetrwać czas z dala od ojczyzny. Zapewniamy im dach nad głową, dostęp do edukacji i opieki medycznej, chronimy przed zimą. Naszą pomoc kierujemy również do najbiedniejszych Libańczyków, którzy przyjęli pod swoje dachy ponad milion uchodźców.
 • Opiekujemy się głodującymi w Sudanie Południowym oraz w sąsiedniej Ugandzie, do której uciekają. Poprzez dostarczenie opieki medycznej, wsparcie oddziału matki i dziecka szpitala Fatima w Gordhim i pomoc niedożywionym rodzinom, ratujemy ich życie.
 • Rozwijamy służby ratownicze w Kenii, a szczególnie straż pożarną, organizując szkolenia i wyposażając jednostki w kraju, w którym są jeszcze miejsca, gdzie pomoc ratunkową trzeba tworzyć prawie od zera.
 • W Palestynie zachęcamy kobiety do przejęcia inicjatywy i podjęcia pracy w spółdzielniach rolniczych, a te, które już to robią – do rozwijania przygotowanych przez siebie produktów marki MAWASEM, zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym.
 • Nasz Zespół Ratunkowy PCPM przygotowany jest do natychmiastowej reakcji w przypadku kryzysu humanitarnego lub klęsk żywiołowych na całym świecie. Lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki bez zastanowienia ruszają z pomocą, by ratować słabszych.

Przekaż 1% Fundacji PCPM

By wesprzeć nasze działania wpisz w deklarację podatkową nasz numer KRS 0000259298

Pomóż ofiarom klęsk żywiołowych

Zespół Ratunkowy PCPM jest jedynym w Polsce medycznym zespołem szybkiego reagowania zdolnym nieść pomoc ofiarom katastrof poza granicami Polski w 24h. Złożony z wolontariuszy – lekarzy i ratowników medycznych, finansowany jest jedynie z wpłat indywidualnych darczyńców.

Wspieraj działania PCPM!

.00 PLN

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Ratownicy

 • 100 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 250 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 500 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 1000 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.

Pomóż uchodźcom syryjskim w Libanie

PCPM od 2012 roku realizuje największy polski program pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców. W 2018 roku nasza pomoc dotarła do dziesiątek tysięcy osób, którzy po wybuchu wojny w Syrii stracili niemal wszystko. To jednak kropla w morzu potrzeb – uchodźcy wciąż mieszkają w namiotach, w nieludzkich warunkach, często bez dostępu do odpowiedniej edukacji czy opieki zdrowotnej. Dlatego prosimy o wsparcie.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem: Syria

Dzięki Państwa pomocy zmienia się życie konkretnych ludzi, tak jak życie Faresa – dwuletniego chłopca z dziecięcym porażeniem mózgowym, który dzięki zebranym w Polsce pieniądzom ma dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i lekarstw.

Aby wesprzeć finansowo konkretny cel skorzystaj z jednej z poniższych możliwości:

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców

 • 420 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 1 miesiąc.
 • 840 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 2 miesiące.
 • 2520 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 6 miesięcy. Jest to minimalny okres pomocy, pozwalający rodzinie uchodźców wyjść ze stanu ubóstwa.

Wsparcie działalności ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej dla uchodźców syryjskich w Bire w Libanie

 • 100 zł – Wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki.
 • 1000 zł – Sfinansowanie zapasu leków na tydzień działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich.
 • 4500 zł – Sfinansowanie zapasu leków na miesiąc działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich.

Wsparcie centrum edukacyjnego dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie

 • 120 zł – Wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe Libanie przez 1 miesiąc.
 • 600 zł – Wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe przez semestr.

Pomoc ofiarom głodu w Sudanie Południowym

Sudan Południowy znajduje się na trzecim, najtragiczniejszym poziomie kryzysu humanitarnego. Ponad połowa ludności tego kraju, czyli ok. 7 mln ludzi, przez sześć czy siedem miesięcy w roku nie ma wystarczającej ilości jedzenia. Tymczasem nie ma możliwości dostarczenia jakiejkolwiek pomocy rzeczowej z Polski. Żywność musi być kupiona albo wewnątrz kraju, albo w jednym z państw ościennych. W marcu 2018 roku dostarczyliśmy ponad 10 ton pomocy humanitarnej. Obecnie potrzebujemy kupić jak najwięcej specjalistycznej, wysokoenergetycznej żywności, aby ratować dzieci.

PCPM wspiera rodziny dotknięte katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym poprzez Centrum Dożywiania w Gordhim i wsparcie ośrodków medycznych. Fundacja pomaga również uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu do sąsiedniej Ugandy, gdzie również wspiera służbę zdrowia.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

Aby wesprzeć ośrodki medyczne w Sudanie Południowym i Ugandzie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy technika laboratoryjnego w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 160 zł – Zakup leków na tydzień

Wsparcie szpitala i klinik w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.:

 • 50 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 100 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki lub położnej w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 300 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.