PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Wspieraj PCPM

Realizacja naszych misji możliwa jest głównie dzięki środkom przekazywanym Fundacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i międzynarodowe organizacje. Warto jednak podkreślić, że część z naszych działań nie byłaby możliwa bez finansowego i rzeczowego udziału prywatnych firm oraz indywidualnych darczyńców.

 

Pomóż ofiarom głodu w Sudanie Płd.

PCPM wsparło rodziny dotknięte katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym, poprzez Centrum Dożywiania w Gordhim oraz program wirtualnych adopcji. Fundacja pomaga również uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu do sąsiedniej Ugandy. Wspieramy także ośrodki medyczne w Sudanie Południowym i Ugandzie.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

Aby wesprzeć ośrodki medyczne w Sudanie Południowym i Ugandzie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 220 zł – Tydzień pracy położnej w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy technika laboratoryjnego w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 160 zł – Zakup leków na tydzień

Wsparcie szpitala i klinik w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.:

 • 50 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 100 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 120 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki lub położnej w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 300 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 500 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.

Pomóż uchodźcom syryjskim w Libanie

PCPM realizuje największy polski program pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców. Od roku 2012 fundacja zapewnia kompleksową pomoc humanitarną dla 25000 uchodźców w Libanie. Obecnie pod opieką PCPM jest ponad 10 tys. uciekinierów z Syrii.

 

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem: Syria

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem: Syria

 

Aby wesprzeć finansowo konkretny cel skorzystaj z jednej z poniższych możliwości:

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców

 • 420 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 1 miesiąc
 • 840 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 2 miesiące
 • 1260 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 3 miesiące
 • 2520 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 6 miesięcy. Jest to minimalny okres pomocy, pozwalający rodzinie uchodźców wyjść ze stanu ubóstwa.

Wsparcie działalności ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej dla uchodźców syryjskich w Bire w Libanie

 • 100 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 300 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 500 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 1000 zł – sfinansowanie zapasu leków na tydzień działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich
 • 4500 zł – sfinansowanie zapasu leków na miesiąc działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich

Wsparcie centrum edukacyjnego dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie

 • 120 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe Libanie przez 1 miesiąc
 • 240 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe w Libanie przez 2 miesiące
 • 600 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe przez semestr

Pomóż ofiarom klęsk żywiołowych

Zespół Ratunkowy PCPM jest jedynym w Polsce medycznym zespołem szybkiego reagowania zdolnym nieść pomoc ofiarom katastrof poza granicami Polski w 24h. Złożony z wolontariuszy – lekarzy i ratowników medycznych, finansowany jest jedynie z wpłat indywidualnych darczyńców.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Ratownicy

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

 

 • 100 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 250 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 500 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 1000 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Ratownicy