Jak osoba prywatna może odliczyć darowiznę na rzecz Fundacji PCPM od podatku

Jak osoba prywatna może odliczyć darowiznę na rzecz Fundacji PCPM od podatku

Jeśli chcesz wesprzeć potrzebujących na całym świecie oraz skorzystać z ulgi podatkowej, przekazanie darowizny i odliczenie jej od podatku może być dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

W Polsce istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, która umożliwia odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania. Dzięki temu, kwota przekazana na cele charytatywne zmniejsza sumę, od której zostaną naliczone podatki.

Fundacja PCPM jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Oznacza to, iż przekazując darowiznę na rzecz Fundacji PCPM, możesz odliczyć ją od postawy opodatkowania.

Jak odliczyć przekazaną darowiznę od podatku

Deklaracja podatkowa osób prywatnych odbywa się na podstawie złożenia formularzy PIT-36 lub PIT-37, lub w przypadku rozliczania się na zasadach ryczałtu PIT-28. Wskazanie przysługujących ulg, w tym odliczenie darowizny od podatku, następuje w załączniku PIT/O w części B i D. Należy pamiętać, iż załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową i należy go złożyć wraz z PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

  • Jeżeli małżonkowie rozliczają się łącznie, wypełniają jeden, wspólny załącznik PIT/O. Jeśli dokonują rozliczenia osobno, każde z nich musi go wypełnić niezależnie od siebie.

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej,
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów.

Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie może przekroczyć 6% dochodu, w danym roku podatkowym.

Urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie darowizny. Przydatne może okazać się potwierdzenie wykonania przelewu na rachunek bankowy Fundacji lub oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Fundacja PCPM wystawia takie oświadczenie na prośbę darczyńcy.

Wypełniając wszystkie formularze należy pamiętać o posługiwaniu się drukowanymi literami, by zmniejszyć ryzyko wezwania do uzupełnienia druków czy dokonania korekty.

Na co przekazujemy darowizny

Otrzymane darowizny przekazujemy na cele statutowe, czyli niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej potrzebującym osobom na całym świecie, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Dbamy o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć. Środki trafiają tam, gdzie akurat są najbardziej potrzebne.

Zobacz jakie projekty wspierasz, przekazując nam darowiznę:

Ukraina: Od początku wojny udzielamy pomocy najbardziej potrzebującym społecznościom na wschodzie Ukrainy, a także uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce.
Sudan Południowy: Ratujemy życie i zdrowie niedożywionych dzieci. Dostarczamy żywność terapeutyczną oraz nasiona do Centrum Dożywiania w Gordhim.
Kenia: Od 2014 roku szkolimy kenijskich strażaków. Zbudowaliśmy Kenijskie Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych. Na zdjęciu – Bilha, która stoi na czele jednostki w Murandze.
Liban: Od 2019 roku Liban znajduje się w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Dostarczamy tam pomoc żywnościową, wspieramy kooperatywy rolnicze, instalujemy oświetlenie solarne.
Palestyna: Wspieramy system ratownictwa medycznego i staramy się reagować na bieżące potrzeby. Doposażamy kliniki mobilne w lekarstwa, materiały opatrunkowe i apteczki.
Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM: Przygotowany jest do natychmiastowej reakcji w przypadku kryzysu humanitarnego lub klęsk żywiołowych na całym świecie.
Etiopia: Rozwijamy medycynę ratunkową. Szkolimy służby medyczne oraz strażaków, w celu poprawienia opieki przedszpitalnej i reakcji na nagłe zdarzenia czy katastrofy.
Tanzania: Szkolimy służby medyczne i rozbudowujemy system medycyny ratunkowej. W ramach projektu budujemy centrum szkoleniowe dla medyków w Dar es Salaam – stolicy kraju.

Darowiznę możesz bezpiecznie i bezpośrednio przekazać tutaj lub wykonać przelew na numer naszego konta.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zostaniesz naszym darczyńcą regularnym. Darowizny regularne pozwalają nam efektywnie planować nasze działania i skupiać się na tym co najważniejsze – pomocy innym. 

Możesz również przekazać nam swój 1,5% podatku.

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji PCPM, stajesz się częścią naszych działań.