PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zdrowie psychiczne w świecie nierówności

Miliony osób zmuszono do opuszczenia swoich domów. Są doświadczone konfliktami, obciążone traumami, pozbawione dostępu do edukacji, ochrony czy opieki medycznej. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony corocznie 10 października ma przypomnieć o higienie zdrowia psychicznego. W tym roku szczególnie zwraca uwagę na potężne nierówności w dostępie do leczenia.

 

pomoc humanitarna

  • 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
  • Temat przewodni roku 2021 to „Zdrowie psychiczne w świecie nierówności”
  • Z powodu pandemii COVID-19 nierówności tylko zwiększyły się, znacząco pogarszając warunki życia i wpływając na psychikę mieszkańców całego globu, najsilniej dotykając mieszkańców najbiedniejszych krajów 

Od 75% do nawet 95% osób z zaburzeniami psychicznymi w krajach o niskim i średnim dochodzie nie ma w ogóle dostępu do profesjonalnego wsparcia. 

– Sytuacja jest dramatyczna – mówi dr Paweł Szczuciński, psychiatra, członek Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, który pracuje obecnie w sierocińcu w Masindi, w Ugandzie. – Byłem dziś w prywatnym, bardzo dobrze funkcjonującym i dotowanym szpitalu, gdzie za leki i konsultacje pacjent płaci łącznie około 30 złotych. To dla mieszkańców bardzo dużo. Z leków psychiatrycznych stosowane są tu podstawowe leki takie jak Fluoxetine i Haloperydol, jednak z uwagi na koszt i konieczność stosowania długotrwałej terapii pacjenci nie decydują się na leczenie – podsumowuje.

Pandemia COVID 19 jeszcze bardziej uwypukliła nierówności. co ma ogromny wpływ na zdrowie i żaden naród, niezależnie od tego, jak bogaty, nie był na nią w pełni przygotowany. Badania wykazują, że istnieje niedostateczna jakość opieki nad osobami z problemami psychicznymi. Może minąć nawet 15 lat, zanim medyczne, społeczne i psychologiczne metody leczenia chorób psychicznych, które okazały się skuteczne w dobrej jakości badaniach naukowych, zostaną dostarczone pacjentom, którzy ich potrzebują w codziennej praktyce – podkreśla Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego. 

-Co jest marzeniem każdego człowieka niezależnie od wieku , kraju zamieszkania, płci czy poziomu zamożności ? Zawsze to samo – być szczęśliwym. Do szczęścia każdego prowadzą rożne drogi, jednak gdy, mówiąc obrazowo – nasz mózg nie umie się cieszyć – wówczas żadna siła nie sprawi że jesteśmy szczęśliwi. Dlatego dbałość o zdrowie psychiczne jest tak kluczowa – apeluje dr Szczuciński.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)