Zofia Kwolek

Zofia Kwolek, członkini Zarządu Fundacji PCPM, Dyrektorka ds. Relacji Zewnętrznych, odpowiedzialna za współpracę z Darczyńcami i Partnerami.

Z sektorem humanitarnym związana od prawie 20 lat. Rozwijała polskie biuro UNICEF, prowadząc kluczowe działania z zakresu komunikacji, relacji zewnętrznych i fundraisingu. Odpowiadała za najważniejsze projekty dot. relacji z interesariuszami, w tym za współpracę z Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF – znanymi Polkami i Polakami wspierającymi działania organizacji. Brała udział w kluczowych dla Trzeciego Sektora w Polsce inicjatywach, m.in. pracach koalicji „SMS bez VAT” (zniesienie podatku VAT od SMSów charytatywnych) oraz pracach nad zmianą ustawy o zbiórkach publicznych.

Z PCPM związana od 2019 r., stworzyła od podstaw dział fundraisingu, rozwijając obszar wsparcia organizacji przez darczyńców indywidualnych i korporacyjnych. Wdrożyła rozwiązania, które ułatwiają Darczyńcom zaangażowanie w działania Fundacji PCPM. Rozwinęła współpracę ze środowiskiem biznesu. Reprezentuje organizację w działaniach publicznych – na arenie polskiej i międzynarodowej – budując rozpoznawalność i markę organizacji wśród kluczowych interesariuszy PCPM.

Słynie z zapału do działania, umiejętności łączenia różnych zadań i różnych zasobów organizacji oraz zdolności osiągania rezultatów przy ograniczonych zasobach. Jest ekspertką z zakresu tworzenia strategii i planów działań, szczególnie w zakresie marketingu, komunikacji i fundrasingu. Tworzy skuteczne, ogólnopolskie kampanie wspierające działania organizacji, budujące świadomość społeczną w kluczowych obszarach. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu narzędzi rozwijających wewnętrzne zasoby organizacji, takich jak systemy bazodanowe czy narzędzia do płatności online.