PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Liban: Pomoc dla uchodźców syryjskich

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Choć działania te są współfinansowane w części przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Organizację Narodów Zjednoczonych, to ich kontynuacja zależy od wsparcia prywatnych dobroczyńców.

 

Status: w realizacji – projekt realizowany ciągle od sierpnia 2012 roku

Pomoc humantiarna dla uchodźców syryjskich w Libanie:

 • Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich w Libanie, którzy za wynajem mieszkania, piwnicy lub nawet garażu muszą płacić wielokrotność swoich miesięcznych dochodów. Poprzez 3,5 roku działalności w Libanie PCPM zabezpieczył dach nad głową dla ponad 15000 uchodźców z Syrii.
 • Pomoc medyczna dla uchodźców – PCPM prowadzi ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej 3 km od granicy syryjskiej. Klinika ta, działająca nieprzerwanie od stycznia 2014 roku, służy 20 tys. uchodźcom z Syrii mieszkającym w pasie od 500 m do 10 km od granicy syryjsko-libańskiej.
 • Dystrybucja koców, pieców i opału podczas miesięcy zimowych by uchronić uchodźców przed śmiercią z wyziębienia. PCPM przygotowuje obecnie trzecią już akcję dystrybucji pomocy na przetrwanie miesięcy zimowych, podczas których w Libanie spada nawet metr śniegu, zaś temperatura w nocy obniża się nawet do -10C.

PCPM_Liban_Syria

Wprowadzenie i opis potrzeb

Ze względu na trwającą w Syrii wojnę domową, kraj ten opuściło do tej pory ponad 4 mln osób. Uchodźcy ci, jak również setki tysięcy innych Syryjczyków, przebywających poza krajem, nie mogą wrócić do ojczystych stron ze względu na brutalną wojnę, która do tej pory pochłonęła ponad 200 tys. ofiar.

Uchodźcy syryjscy szukają bezpieczeństwa i schronienia głównie w czterech sąsiadujących z Syrią krajach: Turcji, Libanie, Jordanii oraz w Iraku. Aktualne informacje na temat liczby uchodźców w tych krajach można znaleźć na portalu UNHCR.

Sytuacja w każdym z czterech krajów dotkniętych kryzysem uchodźców syryjskich jest różna. W Turcji i w Jordanii uchodźcy mieszkają głównie w obozach, zorganizowanych przez miejscowe władze oraz UNHCR. Mają tam zapewnione schronienie, dostęp do żywności, wody i sanitariatów, edukacji oraz ochrony zdrowia. Warunki życia w obozach, szczególnie w tych położonych w pustynnej Jordanii, są bardzo ciężkie.

W Libanie nie istnieją obozy dla uchodźców syryjskich, przez co są oni zmuszeni do samodzielnego poszukiwania schronienia. W rezultacie zdecydowana większość uchodźców wynajmuje mieszkania lub inne pomieszczenia (garaże, piwnice, nieżywane sklepy), płacąc za nie miesięcznie 200-400$. Wysoki koszt wynajmu mieszkań oraz żywności powoduje, że uchodźcy w ciągu kilku miesięcy tracą oszczędności oraz wszelkie dobra materialne, które udało im się wywieźć z ojczystego kraju. W rezultacie popadają w skrajne ubóstwo oraz zaciągają długi za niezapłacony czynsz, często idące w tysiące dolarów.

Liban jest krajem najbardziej dotkniętym kryzysem uchodźców syryjskich. W tym kraju, liczącym 4,5 mln mieszkańców, przebywa obecnie ponad 1,2 mln uciekinierów z Syrii. To tak, jakby w Polsce, liczącej 38 mln mieszkańców, przebywało 10-12 mln uchodźców z jednego z krajów ościennych.

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich w Libanie

Projekt PCPM, realizowany nieprzerwanie od połowy 2012 roku, ma na celu zabezpieczenie podstawowego schronienia dla uchodźców przebywających w północnym oraz północno-wschodnim Libanie.

Celem tych działań jest:

 • zapewnienie dachu nad głową dla uchodźców z Syrii,
 • zapobieżenie bezdomności i szybkiemu ubożeniu uchodźców
 • przedłużenie okresu ich bezpiecznego i godnego pobytu na uchodźstwie w Libanie
 • zmniejszenie materialnego obciążenia ponad 1000 rodzin libańskich, udzielających bezpłatnej gościny lub wynajmujących mieszkania uchodźcom syryjskim

Dzięki środkom finansowym przekazanym PCPM wcześniej przez Polską Pomoc oraz Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA), PCPM płaci rodzinom libańskim czynsz za wynajem mieszkań dla uchodźców lub pokrywa rodzinom libańskim koszty związane z goszczeniem uchodźcy, jeżeli nie płaci on czynszu (tzw. host family). Środki finansowe na ten cel są przekazywane rodzinom za pośrednictwem kart bankomatowych, wydanych przez polski bank.

Rodziny objęte pomocą humanitarną przekazywaną przez PCPM będą miały zabezpieczony dach nad głową przynajmniej do końca grudnia 2015 roku. PCPM dokłada wszelkich starań by pomoc dla najbiedniejszych rodzin uchodźców syryjskich była kontynuowana także przez okres zimy 2015-2016, kiedy to Liban nawiedzają intensywne opady śniegu a temperatura spada poniżej zera.

Ze względu na zmniejszające się alokacje środków finansowych na pomoc dla uchodźców syryjskich, w liczba odbiorców w roku 2015 (1000 rodzin uchodźców) jest o prawie 60% niższa niż w roku 2014, kiedy to PCPM wsparł 2500 rodzin uchodźców.

DSC_0382

Pomoc medyczna dla uchodźców syryjskich w Libanie

Począwszy od stycznia 2014 roku PCPM prowadzi w północnym Libanie ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie uchodźcy mogą skorzystać z pomocy internisty-pediatry oraz ginekologa-położnika, jak również lekarzy specjalistów. Klinika PCPM w miejscowości Bire zapewnia podstawową opiekę zdrowotną dla 20 tys. uchodźców syryjskich w północnolibańskiej prowincji Akkar.

W roku 2015 przy użyciu specjalnie dostosowanego samochodu personel medyczny PCPM odwiedza wsie, które goszczą najwięcej uchodźców i są położone w znacznej odległości od ośrodków zdrowia i szpitali.

Ochrona zdrowia jest szczególnie ważna podczas miesięcy zimowych, gdy temperatura w Libanie spada poniżej zera, zaś kraj nawiedzają intensywne opady śniegu. Warunki zimowe stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia dla osłabionych ubóstwem i poniewierką uchodźców, szczególnie dzieci, mieszkających w piwnicach, garażach i innych słabo ogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego też dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej bezpośrednio ratuje życie uciekinierów z Syrii.

Obszar realizacji projektu PCPM

Projekt jest realizowany w 25 miejscowościach w północno-wschodniej części Libanu, w pasie od 1 do 10 km od granicy syryjskiej. Jest on realizowany zarówno we wsiach muzułmańskich, jak i chrześcijańskich.

Obszar realizacji projektu PCPM jest oddalony tylko o ok. 40 km od syryjskiego miasta Homs, oraz o zaledwie kilka km od miasta Tall Kalakh w Syrii – które są areną walk pomiędzy siłami rządowymi a powstańcami.

pomoca

Koordynacja z Organizacją Narodów Zjednoczonych:

PCPM koordynuje swoje działania w Libanie z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Projekt PCPM, finansowany przez Polską Pomoc, jest włączony w regionalny plan pomocy dla uchodźców syryjskich, koordynowany przez UNHCR. Dowiedz się więcej tutaj.

Raport UNHCR z dnia 18 września opisuje projekt PCPM i jego wpływ na społeczności goszczące uchodźców syryjskich w Libanie. Przeczytaj raport.

Place zabaw dla dzieci uchodźców

W roku 2013, w ramach projektu sfinansowaliśmy budowę dwóch placów zabaw dla dzieci syryjskich uchodźców w Libanie. Place zabaw zostały wyprodukowane przez firmę Inter-Flora sp. z o.o. , głównym celem tego działania jest łagodzenie traumy wojennej w dzieciach, które stały się nauczonymi świadkami konfliktu zbrojnego w tej części świata. Projekt, któremu przewodzimy, zabezpiecza 630 syryjskich rodzin, w których znaczny udział stanowią dzieci. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej kładzie nacisk na prawidłowy rozwój dzieci, nie tylko zapewnienie im godnych warunków lokalowych, zdecydowało się na budowę placów zabaw dla dzieci syryjskich uchodźców w Libanie.

Finansowanie:

Obecna faza projektu (maj-grudzień 2015) jest finansowana z funduszy polskiej pomocy humanitarnej „Polska Pomoc” w wysokości 2,5 mln zł, jak również z funudszy przekazanych PCPM przez OCHA (te ostatnie do lipca 2016).

Pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie realizowana przez PCPM ma wartość ponad 15 mln zł.

Projekt PCPM był finansowany wcześniej przez Polską Pomoc (lipiec-grudzień 2012, maj-grudzień 2013 oraz maj-grudzień 2014) w wysokości 5,5 mln zł oraz ONZ – UN Emergency Response Fund for Syria (styczeń-kwiecień 2013, styczeń-maj 2014 i styczeń-kwiecień 2015) w łącznej wysokości 1 mln USD oraz przez UNHCR w wysokości 1,2 mln USD.

polskapomoclogostrona2014

Pomóż uchodźcom w Libanie

Przekaż 1% podatku – wpisz w deklarację podatkową nasz numer KRS 0000259298 lub użyj darmowego programu do rozliczeń PIT.

Działalność PCPM dla syryjskich uchodźców w Libanie możesz wesprzeć wpłatą za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego wybierając jego przeznaczenie:

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców

 • 420 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 1 miesiąc
 • 840 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 2 miesiące
 • 1260 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 3 miesiące
 • 2520 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 6 miesięcy. Jest to minimalny okres pomocy, pozwalający rodzinie uchodźców wyjść ze stanu ubóstwa.

Zabezpieczenie opału na miesiące zimowe

 • 65 zł – 30 l paliwa opałowego na 3 noce ogrzania domu
 • 150 zł – opał na 1 tydzień ogrzania domu
 • 605 zł – paliwo dla rodziny uchodźców na cały miesiąc

Wsparcie działalności ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej dla uchodźców syryjskich w Bire w Libanie

 • 100 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 200 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 300 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 500 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 1000 zł – sfinansowanie zapasu leków na tydzień działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich
 • 4500 zł – sfinansowanie zapasu leków na miesiąc działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich

Wsparcie centrum edukacyjnego dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie

 • 120 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe Libanie przez 1 miesiąc
 • 240 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe w Libanie przez 2 miesiące
 • 600 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe przez semestr

Podajemy nasz numer konta:

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
mBank

61 1140 1010 0000 5228 6800 1003

Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich

Możesz też ustanowić w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczne wsparcie działań PCPM lub skorzystać z PayPal klikając na przycisk poniżej:

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.