Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

Udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy to główny cel pomocy humanitarnej. Ponadto są to: przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją infrastruktury oraz sprzętu, pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) oraz działania na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków.

– W minionym roku sektor pomocy humanitarnej mierzył się z ogromnymi wyzwaniami. Ponad 128 milionów ludzi potrzebowało pomocy humanitarnej, a liczna osób, które zmuszone zostały opuścić swoje domy, nie przestawała rosnąć – mówi Prezes Fundacji PCPM, Wojciech Wilk. Obecnie na świecie 68,5 miliona osób zostało przymusowo wysiedlonych z miejsca zamieszkania. 25,4 mln osób posiada status uchodźcy.

Ogrom potrzeb i ich różnorodność stanowi niesamowite wyzwanie. Jednak pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa.

Koncentrujemy się przede wszystkim na uchodźcach i przesiedleńcach wewnętrznych, a także na odbudowie i stabilizacji krajów po zakończeniu konfliktu.

 1. Zapewnienie schronienia w sytuacjach awaryjnych w obozach, poza obozami, a także w miastach. Zapewniamy schronienia dla uchodźców poprzez wsparcie ich finansowo w opłacaniu czynszu (w Libanie i na Ukrainie), poprawę warunków życia w obozach dla uchodźców (Arsal, Liban) i w środowisku miejskim (Bejrut, Liban).
 2. Tymczasowe schronienie. PCPM po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 roku zbudował tymczasowe schronienia w dwóch wioskach oraz  dostarczył 500 tymczasowych domów IKEA dla uchodźców wewnętrznych w regionie Mosulu w Iraku.
 3. Pomoc finansowa – PCPM zapewnia warunkowe wsparcie pieniężne na:
  • opłatę czynszu za wynajem lub inne schronienie (Cash for Rent w Libanie i na Ukrainie),
  • pomoc na zimę (zakup opału, odzieży).
  oraz bezwarunkowe wsparcie pieniężne zgodnie z lokalnymi wytycznymi pomocy finansowej (Liban).
 4. Prace publiczne i zatrudnienie – PCPM wspiera osoby dotknięte konfliktami i kryzysami humanitarnymi poprzez kreowanie dla nich nowych miejsc pracy i tym samym pozwolenie im na uniezależnienie się od pomocy humanitarnej (program Cash for Work w Libanie)
 5. Wsparcie socjalne. PCPM prowadzi klinikę stacjonarną i mobilną, a także centrum edukacji dla syryjskich uchodźców w Libanie.
 6. Poprawa jakości usług publicznych. PCPM wsparło szkoły przyjmujące uchodźców wewnętrznych we wschodniej Ukrainie oraz  wybudowało tymczasowe kliniki w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego Bidi Bidi w Ugandzie, a także zapewniliśmy zakwaterowanie personelowi medycznemu.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi następujące działania w zakresie pomocy humanitarnej:

W poprzednich latach udzieliliśmy także:

– Wiele z naszych działań nie byłoby możliwe bez wsparcia wolontariuszy i indywidualnych darczyńców. To właśnie dzięki Państwu mogliśmy nieść pomoc – mówi Wojciech Wilk.

Chcesz pomóc nieść pomoc najbardziej potrzebującym?

darowizna PCPM

darowizna PCPM

darowizna PCPM

Twoje dane:
* Pole wymagane
Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

PCPM jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych. W naszych projektach pomocowych działamy zgodnie z zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i poszanowania niepodległości. Lista organizacji, które podpisały Kodeks znajduje się tutaj.