PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Wspieraj PCPM

Realizacja naszych misji możliwa jest głównie dzięki środkom przekazywanym Fundacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i międzynarodowe organizacje. Warto jednak podkreślić, że część z naszych działań nie byłaby możliwa bez finansowego i rzeczowego udziału prywatnych firm oraz indywidualnych darczyńców.

 

Pomóż uchodźcom przetrwać zimę

Brak funduszy na pomoc zimową w Libanie może doprowadzić do powtórzenia tragicznej sytuacji uchodźców w ubiegłych latach, kiedy ludzie umierali z zimna. Pomóż.

 

Wybierz cel:

 • 12 zł – rękawiczki
 • 24 zł – zimowa czapka
 • 32 zł – ciepły szalik
 • 65 zł – 30 l paliwa opałowego na 3 noce ogrzania domu
 • 150 zł – opał na 1 tydzień ogrzania domu
 • 280 zł – buty na zimę dla dwójki dzieci
 • 605 zł – paliwo dla rodzinny uchodźców na cały miesiąc

Przelej dowolną kwotę na konto Fundacji PCPM

 • mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003
 • Tytuł wpłaty: ZIMA

Pomóż ofiarom głodu (Sudan Południowy)

PCPM wsparło rodziny dotknięte katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym, poprzez Centrum Dożywiania w Gordhim oraz program wirtualnych adopcji. Fundacja pomaga również uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu do sąsiedniej Ugandy.

Skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Sudan/Uganda.

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 220 zł – Tydzień pracy położnej w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy technika laboratoryjnego w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 160 zł – Zakup leków na tydzień

Wsparcie szpitala i klinik w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.:

 • 50 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 100 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 120 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki lub położnej w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 300 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 500 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.

Pomóż uchodźcom syryjskim (Liban)

PCPM realizuje największy polski program pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców. Od roku 2012 fundacja zapewnia kompleksową pomoc humanitarną dla 25000 uchodźców w Libanie. Obecnie pod opieką PCPM jest ponad 10 tys. uciekinierów z Syrii.

Możesz przekazać wpłatę na konto mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem Syria

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców

 • 420 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 1 miesiąc
 • 840 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 2 miesiące
 • 1260 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 3 miesiące
 • 2520 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 6 miesięcy. Jest to minimalny okres pomocy, pozwalający rodzinie uchodźców wyjść ze stanu ubóstwa.

Wsparcie działalności ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej dla uchodźców syryjskich w Bire w Libanie

 • 100 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 300 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 500 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 1000 zł – sfinansowanie zapasu leków na tydzień działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich
 • 4500 zł – sfinansowanie zapasu leków na miesiąc działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich

Wsparcie centrum edukacyjnego dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie

 • 120 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe Libanie przez 1 miesiąc
 • 240 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe w Libanie przez 2 miesiące
 • 600 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe przez semestr

Pomóż ofiarom klęsk żywiołowych (Świat)

Zespół Ratunkowy PCPM jest jedynym w Polsce medycznym zespołem szybkiego reagowania zdolnym nieść pomoc ofiarom katastrof poza granicami Polski w 24h. Złożony z wolontariuszy – lekarzy i ratowników medycznych, finansowany jest jedynie z wpłat indywidualnych darczyńców.

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Ratownicy

 • 100 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 250 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 500 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 1000 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.