PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Wesprzyj PCPM

Realizacja naszych misji możliwa jest głównie dzięki środkom przekazywanym Fundacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i międzynarodowe organizacje. Warto jednak podkreślić, że część z naszych działań nie byłaby możliwa bez finansowego i rzeczowego udziału prywatnych firm oraz indywidualnych darczyńców.

 

Pomóż uchodźcom syryjskim (Liban)

PCPM realizuje największy polski program pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców. Od roku 2012 fundacja zapewnia kompleksową pomoc humanitarną dla 25000 uchodźców w Libanie. Obecnie pod opieką PCPM jest ponad 10 tys. uciekinierów z Syrii.

Możesz przekazać wpłatę na konto mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem Syria

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców

 • 420 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 1 miesiąc
 • 840 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 2 miesiące
 • 1260 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 3 miesiące
 • 2520 zł – Wsparcie rodziny uchodźców syryjskich w wynajęciu mieszkania lub schronienia przez 6 miesięcy. Jest to minimalny okres pomocy, pozwalający rodzinie uchodźców wyjść ze stanu ubóstwa.

Wsparcie działalności ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej dla uchodźców syryjskich w Bire w Libanie

 • 100 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 300 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 500 zł – wsparcie funduszu na zakup lekarstw i funkcjonowanie kliniki
 • 1000 zł – sfinansowanie zapasu leków na tydzień działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich
 • 4500 zł – sfinansowanie zapasu leków na miesiąc działalności kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną w obozowiskach namiotowych uchodźców syryjskich

Wsparcie centrum edukacyjnego dla syryjskich dzieci-uchodźców w Libanie

 • 120 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe Libanie przez 1 miesiąc
 • 240 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe w Libanie przez 2 miesiące
 • 600 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy by uczęszczało na zajęcia uzupełniające lub szkolenia zawodowe przez semestr

Pomóż ofiarom głodu (Sudan Południowy)

PCPM niesie pomoc rodzinom i dzieciom dotkniętym katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym, a także uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu. Działania prowadzone są w tym samym regionie, gdzie PCPM realizowało projekty w latach 2011-13.

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Sudan

 • 25 zł – Wsparcie miesięczne uchodźcy z Południowego Sudanu w wynajęciu krytego słomą glinianego domku w miejscowościach pod granicą w Ugandzie
 • 50 zł – Zakup żywności na jeden miesiąc dla uchodźcy z Południowego Sudanu, który uciekł przed głodem do Ugandy
 • 65 zł – Zakup pełnego zestawu pożywienia dla jednego dziecka, by uchronić je przed śmiercią z wygłodzenia.
 • 130 zł – Zakup pełnego zestawu pożywienia dla dwójki dzieci.
 • 195 zł – Zakup pełnego zestawu pożywienia dla trójki dzieci.
 • 300 zł – Zakup żywności na jeden miesiąc dla rodziny w Sudanie Południowym.
 • 500 zł – Zakup żywności na jeden miesiąc dla uchodźców uciekających przed wojną i głodem.
 • 900 zł – Zakup żywności na trzy miesiące dla rodziny żyjącej w Sudanie Południowym.
 • 2000 zł – Wsparcie miesięczne pracy lekarza w szpitalu w Ugandzie, który przyjmuje uchodźców z Południowego Sudanu

Adoptuj rodzinę (Sudan Południowy):

Pomóż uchodźcom z Donbasu (Ukraina)

Od 2015 roku PCPM niesie pomoc humanitarną w bezpośredniej bliskości linii frontu w Donbasie. Obecne działania fundacji skoncentrowane są na doposażeniu i przeszkoleniu służb medycznych, w celu zapewnienia skutecznej pomocy osobom rannym i chorym.

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Ukraina

 • 250 zł – Szkolenie oraz zakup wyposażenia dla ratowników medycznych niosących pomoc uchodźcom żyjącym w pobliżu linii frontu w Donbasie.
 • 400 zł – Zabezpieczenie dachu nad głową oraz zakup żywności dla osób żyjących w pobliżu linii frontu oraz dla uchodźców z Donbasu.

PCPM prosi także o wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, środków opatrunkowych oraz używanych ambulansów. Szczegóły: biuro PCPM w Warszawie, info@pcpm.org.pl

Pomóż ofiarom klęsk żywiołowych (Świat)

Zespół Ratunkowy PCPM jest jedynym w Polsce medycznym zespołem szybkiego reagowania zdolnym nieść pomoc ofiarom katastrof poza granicami Polski w 24h. Złożony z wolontariuszy – lekarzy i ratowników medycznych, finansowany jest jedynie z wpłat indywidualnych darczyńców.

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Ratownicy

 • 100 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 250 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 500 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
 • 1000 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.