10 lat bolesnej niepodległości. Sudan Południowy

  • 9 lipca 2011 r. Sudan Południowy po dekadach przemocy i konfliktów ogłosił niepodległość jako najmłodszy naród na świecie
  • Brutalny konflikt wybuchł pod koniec 2013 roku. Ponad 2,2 miliona ludzi zostało zmuszonych do ucieczki, głównie do krajów regionu: Etiopii, Sudanu i Ugandy.  Kolejne 1,6 mln uciekało w obrębie kraju
  • Dziś obywatele Sudanu Południowego są dziś jedną z 5 najliczniejszych na świecie społeczności, którzy są uchodźcami (obok Syrii czy Afganistanu)
  • To także  jeden z krajów w najgorszej sytuacji żywnościowej na globie (brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyczy 60% populacji)  

Fundacja PCPM pracuje w Sudanie Południowym od 2011 roku.  W pierwszych latach po ogłoszeniu niepodległości Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspierało  placówki medyczne (szpitale, przychodnie, wiejskie ośrodki zdrowia). Pracownicy dotarli do 22 placówek ochrony zdrowia, w tym w szpitali, przychodni rejonowych oraz wiejskich ośrodków zdrowia. Oświetlili wszystkie wiejskie ośrodki zdrowia w powiecie Aweil East, zamieszkałym przez 492 tysięcy osób oraz 5 ośrodków zdrowia w innych powiatach. Wcześniej miały one bardzo ograniczone możliwości udzielania pomocy medycznej ze względu na panujące ciemności.  Jeżeli w nocy konieczny był odbiór porodu lub udzielenie pomocy chirurgicznej (np. zaszycie rany), odbywało się zazwyczaj w świetle latarek, trzymanych przez personel medyczny.

W 2013  Fundacja włączyła się także w rozwój zarządzania kryzysowego. Przeszkoliła jednostki straży pożarnej w zakresie przeciwdziałania powodziom, ewakuacji osób z terenów powodzi oraz walk z pożarami. W 2018 wsparła także tych, którzy znaleźli schronienie po drugiej stronie granicy – w obozie Bidi Bidi na terenie północnej Ugandy zorganizowała ośrodki zdrowia, poprawiła warunki życia medycznego personelu, zapewniając im zakwaterowanie.  Lekarze i ratownicy Medycznego Zespołu Ratunkowego  PCPM przez miesiąc wspierali zespół szpitala w Midigo, gdzie brakuje podstawowego sprzętu a  liczba pacjentów  wzrosła przez wgląd na nieznaczną odległość od obozu, w którym mieszkają rodziny z Sudanu Południowego. Oprócz wsparcia osobowego, Fundacja PCPM przekazała także rzeczową pomoc w postaci inkubatorów.

Od lat Fundacja wspiera Centrum Dożywiania w Gorhim, finansując leki, pracę personelu medycznego i dostarczając żywność terapeutyczną poprzez regularne transporty i zbiórki na pcpm.org.pl/sudan. 

Kampania informacyjna sfinansowana została m.in. dzięki środkom z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030: