PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: sierpień 2021

Zobacz medyków z PCPM na manewrach [GALERIA]

Właśnie zakończył trzy dni manewrów podczas których medycy ćwiczyli m.in. rozstawianie szpitali polowych, oczyszczanie wody, sterylizację sprzętu i koordynację działań ze Światową Organizacją Zdrowia jako jeden z 32 certyfikowanych zespołów ratunkowych na świecie.

Urgent: Support Afghanistan

The humanitarian crisis in Afghanistan is unfolding. The PCPM Foundation has started to help refugees. How will the situation in this country change while depending on the scale of humanitarian aid? We present possible scenarios.

Fundacja PCPM rusza z pomocą dla uchodźców z Afganistanu

Narasta kryzys humanitarny w Afganistanie. Fundacja PCPM rusza z pomocą dla uchodźców. Jak zmieni się sytuacja w tym kraju w zależności od skali pomocy humanitarnej? Przedstawiamy możliwe scenariusze.

Fundacja PCPM z największą pulą środków na pomoc rozwojową

Zaczynamy kolejne etapy pomocy w Libanie, Palestynie, Etiopii i Kenii. Fundacja PCPM w ramach konkursu MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2021” otrzyma dotacje na realizacje nowych projektów rozwojowych w tych krajach.

The PCPM Foundation with the largest pool of funds for development aid

We are starting the next stages of aid in Lebanon, Palestine, Ethiopia and Kenya. As part of the MFA (Poland’s Ministry of Foreign Affairs) competition "Polish Development Aid 2021", the PCPM Foundation will receive grants for the implementation of new development projects in these countries.

Tak wyglądała pomoc po wybuchu w Bejrucie

Tysiące ton saletry amonowej było przez lata przechowywane w nieprawidłowy sposób w porcie w Bejrucie, stolicy Libanu. 4 sierpnia doszło do pożaru, po którym nastąpił gigantyczny wybuch. Zniszczył znaczną część miasta, w tym dziesiątki tysięcy domów. Co najmniej 200 osób zginęło, a wiele więcej odniosło rany w walących się budynkach czy od pękających szyb.

One year after the explosion in Beirut

On August 4, 2020, 2,750 tons of ammonium nitrate improperly stored in the port of Beirut caught fire and exploded, rocking the entire city, shattering glass in buildings, and causing extensive structural damage in the port. At least 200 people were killed and many more injured in collapsing buildings or from breaking glass. PCPM Foundation was the first Polish organization to start a fundraising and to start helping those in need.