PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: wrzesień 2022

PCPM zatrudnia dodatkowych nauczycieli z Ukrainy w polskich szkołach [WIDEO]

W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli w stołecznych szkołach, w tym roku szkolnym w Warszawie zatrudnimy aż 300 asystentów i asystentek nauczycieli! To o połowę więcej niż przed wakacjami! Nasz program zatrudnień wspiera organizacja CARE.

PCPM secures running water for thousands in Iraq’s Shekhan Region

'Thanks to funding from the Polish Center for International Aid for new wells, pumps, and pipes, 1,400 people in Iraq's Shekhan region have clean running water, and that number is expected to grow to 5,000 as the network expands' – said the Water Directorate Chief of the Shekhan region, Khairy Khader Yazdeen. The Polish Center for International Aid has established a water supply network in town within the Shekhan region of Iraqi Kurdistan and the main leak canal in Batnaya – a town in the federal part of Iraq.

Dyrektoriat ds. wody w Shekhan w irackim Kurdystanie: PCPM zapewnił bieżącą wodę 4-5 tys. naszych mieszkańców

– Dzięki PCPM powstały studnie i pompy wodne, z których obecnie korzysta 1.400 osób, a docelowo bieżącą wodę zapewnimy 4-5 tys. naszych mieszkańców – ocenia przewodniczący dyrektoriatu ds. wody gminy Shekhan, Khairy Khader Yazdeen. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wybudowało sieć wodociągową w miejscowościach powiatu Shekhan w irackim Kurdystanie oraz główny kanał ściekowy w miejscowości Batnaya w Iraku federalnym.

Що робити, якщо в школі немає місця для моєї дитини? – українські батьки запитують – ми відповідаємо

«Наразі нам найбільше телефонують батьки підлітків, які в новому навчальному році мають піти до загальноосвітніх шкіл у Польщі», – повідомив керівник відділу «гарячої лінії» (+48) 22 100 13 00 з питань освіти для біженців з України в Польщі, Роман Сікоцінський.

What if the school does not have a place for my child? – Ukrainian parents ask – We answer

We are currently getting the most calls from parents of teenagers who are supposed to go to secondary schools in the new school year in Poland, said the head of the hotline office (+48) 22 100 13 00 for education for refugees from Ukraine in Poland, Roman Sikotsinskyi.

Co mam zrobić, by moje dziecko poszło do szkoły, gdy tam brakuje miejsc? – pytają ukraińscy rodzice. Odpowiadamy

Obecnie najwięcej telefonów dostajemy od rodziców nastolatków, którzy w nowym roku szkolnym w Polsce powinni pójść do szkół ponadpodstawowych - mówił szef biura infolinii +48 22 100 13 00 ds. edukacji dla uchodźców z Ukrainy w Polsce Roman Sikotsinskyi.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM poprowadzi nowo otwarte Medyczne Centrum Tranzytowe przy lotnisku w Rzeszowie

1 września 2022 roku zostało otwarte Medyczne Centrum Tranzytowe (MCT) przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. Działając pod auspicjami Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM poprowadzi obiekt dla chorych i rannych z Ukrainy.

PCPM Emergency Medical Team to lead newly opened Medical Transit Center at Rzeszow Airport

On September 1, 2022, the Medical Transit Center (MTC) at Rzeszow-Jasionka Airport was opened. Operating under the auspices of the European Union and the World Health Organization (WHO), the PCPM Emergency Medical Team (EMT) will run the facility for the sick and injured from Ukraine.