PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: grudzień 2022

Zobacz jak działa hub ewakuacji medycznych pod Rzeszowem [WIDEO]

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Jasionce pod Rzeszowem prowadzi Medyczne Centrum Tranzytowe „MEDEVAC HUB Jasionka” dla pacjentów z Ukrainy. To jedyne takie miejsce w Europie, stworzone, aby udzielić pomocy i schronienia osobom, które muszą kontynuować leczenie, ale nie mają na to szans w Ukrainie. Zobacz jak działa.

More than 500 job vacancies for refugees and residents in 11 Ukrainian municipalities. A brand-new emergency employment program implemented by the PCPM Foundation

‘Through work, the locals can get to know their guests. The residents see that the refugee population does something good for the local community. This prevents tensions’ – says Michal Kulpinski from the PCPM who just came back from Ukraine. The Foundation supports the employment of over 500 refugees and local unemployed people.

Ponad 500 wakatów dla mieszkańców i przesiedleńców w 11 ukraińskich gminach. To nowy program interwencyjnego zatrudniania, jaki wprowadza Fundacja PCPM

„Poprzez pracę gospodarze mogą lepiej poznać swoich gości. Ci pierwsi widzą, że ludność napływowa robi coś dla lokalnej społeczności. A to zapobiega powstawaniu napięć” - mówi Michał Kulpiński z PCPM, który właśnie wrócił z Ukrainy. Fundacja wspiera tam zatrudnienie 500 przesiedlonych i bezrobotnych osób.

Paramedic and firefighting training. Life-saving equipment has arrived to Ethiopia

Paramedic and firefighting training and life-saving equipment that helps the casualties of accidents – the PCPM Foundation helps from the funds of the Polish Aid project.

The PCPM Foundation is the first Polish organization to help Ukrainian refugees in Latvia

The Polish Center for International Aid Foundation is the first organization in Poland to help Ukrainian refugees in Latvia. According to the UN above 1,5 MLN Ukrainians were exiled to deep territories of Russia. They try to go back now. ‘I feel like we are back in 1940 again when millions of civilians were exiled into deep parts of Russia’ – said dr Wojciech Wilk, the PCPM Foundation President. – Now we are trying to help the victims of those expulsions.

Szkolenia ratowników medycznych, strażaków i sprzęt do ratowania życia w Etiopii

Szkolenia ratowników medycznych, strażaków i sprzęt do ratowania życia i zdrowia ofiar wypadków - to pomoc Fundacji PCPM w Etiopii dzięki wsparciu ze środków Polskiej pomocy.

Fundacja PCPM, jako pierwsza z Polski, rusza z pomocą uchodźcom z Ukrainy na Łotwie

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jako pierwsza z Polski wspiera uchodźców na Łotwie. Według ONZ ponad 1,5 mln Ukraińców zostało wysiedlonych w głąb Rosji. Teraz próbują oni wrócić. „Czuję się jakbyśmy znów byli w roku 1940, gdy miliony cywilów zostało wysiedlonych w głąb Rosji” - mówi prezes Fundacji PCPM, Wojciech Wilk. - Teraz jednak staramy się pomóc ofiarom wysiedleń.

The PCPM Foundation runs the Education Center for Ukrainian kids in Warsaw

Two hundred Ukrainian kids from 11 groups attend the Education Center on Mokotowska Street, downtown Warsaw. It is a brand-new project. Overall the foundation allocated $18 million total for the Polish education system from overall activities. It is a tremendous help for the polish educational system but also helps the Ukrainian refugees to adapt to Poland.