Szkolenia ratowników medycznych, strażaków i sprzęt do ratowania życia w Etiopii

Ostatni rok, mimo wojny w Etiopii, to dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) intensywny czas szkoleń tamtejszych medyków i ratowników. „Przeprowadziliśmy, razem z polskimi instruktorami (m.in. z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM) cykl sześciu szkoleń” – podsumowuje Aleksandra Mizerska, koordynatorka projektu. „Cztery z nich dotyczyły opieki przedszpitalnej, reszta, ratowania ludzi z użyciem technik linowych” – dodaje Adam Kukliński, odpowiadający w na etiopskiej misji PCPM m.in. za logistykę. „Takie szkolenia przeprowadziliśmy w Bahyr Darze, Auasie i Adamie, a także w stolicy kraju Addis Abebie” – wyjaśnia Kukliński. „Właśnie podczas tych szkoleń poza stolicą ważne było to, że przeprowadzali je dla siebie sami Etiopczycy, czyli wyszkoleni wcześniej (w 2021 r.) przez polskich trenerów lokalni instruktorzy. Taki jest jeden z celów tego projektu – przygotować kadry w Etiopii do tego by sami w przyszłości mogli rozwijać swój system szkoleń i podnosić kwalifikacje” – uzupełnia Aleksandra Mizerska.

W ostatnich 12 miesiącach zakupiliśmy także sprzęt. „To urządzenia USG, AED, monitory pacjenta.  Z kolei zakupiony sprzęt pożarniczy, jak liny, uprzęże, bloczki, karabinki, wykorzystany był do prowadzenia instruktaży linowych dla strażaków” – kontynuował logistyk PCPM. Strażacy doskonalili swoje umiejętności w stolicy Etiopii. „Część z nich miała już pewne doświadczenie, ale zaczęliśmy od podstaw, by reszta nauczyła się podstawowych węzłów, technik opuszczania i podciągania się na linie” – tłumaczył Kukliński, podkreślając, że dzięki nowo zakupionemu sprzętowi i nabytym umiejętnościom, stołeczni strażacy stali się najlepiej wyposażoną i działającą w szkolonym zakresie jednostką w kraju.

W 2022 roku PCPM wsparło także tamtejszy Medyczny Zespół Ratunkowy (EMT), szkoląc i doposażając etiopskich medyków. Jak zaznacza koordynatorka projektu PCPM w Etiopii Aleksandra Mizerska, szkolenie początkowe dla Zespołu przeprowadził osobiście prezes Fundacji PCPM dr Wojciech Wilk – twórca pierwszego i jedynego jak dotąd certyfikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) polskiego EMT. „Prezes przedstawił, jak działa nasz zespół, od czego powinno się zacząć przy tworzeniu takiej jednostki od podstaw” – opowiadała koordynatorka PCPM. Ponadto Etiopczycy mieli okazję sprawdzić się w praktycznych zadaniach – m.in. planowanie obozu polowego. „Kursanci ćwiczyli, jak w takim obozie będzie szła elektryka, woda, co generalnie ma się gdzie znaleźć. WHO poprosiła nas, byśmy wsparli ten nowo tworzący się zespół w Etiopii” – tłumaczyła Mizerska. Jak podkreśla, PCPM wsparło etiopskie EMT nie tylko wiedzą praktyczną, ale też sprzętem – „w zeszłym roku (2021), przekazaliśmy im łóżka pacjenta, nosze i namioty szpitalne. Tych ostatnich dostarczyliśmy jeszcze kilka w tym roku”.

W listopadzie 2022 PCPM przyjęło w Warszawie delegację z etiopskiego Ministerstwa Zdrowia. Goście zwiedzili dyspozytornię medyczną, Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego, stołeczne Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz zostali przyjęci w polskim Ministerstwie Zdrowia w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Ponadto delegacja odwiedziła prowadzone przez PCPM Medyczne Centrum Tranzytowe MEDEVAC Hub w Jasionce pod Rzeszowem – jedyne tego typu przedsięwzięcie w Europie, stworzone na potrzeby ewakuacji pacjentów z Ukrainy. „Największą uwagę Etiopczyków skupiły odwiedziny w dyspozytorni. Wiem, że tamtejszej służbie zdrowia zależy na tym, by w kraju sprawnie działał taki system, podobnie jak u nas w Polsce” – ocenił Kukliński.

Nadchodzący rok 2023 będzie ostatnim w projekcie rozwoju przez Fundację PCPM ratownictwa medycznego w Etiopii. „W przyszłym roku planujemy szkolenia w kolejnych etiopskich miastach” – mówiła Mizerska. Etiopskie Ministerstwo Zdrowia zakłada, że przy współpracy z polską Fundacją, szkolenia uda się przeprowadzić w kolejnych ważnych miastach Etiopii.

Projekt Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP. Budżet projektu to 5 991 490 zł.