PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

wyniki wyszukiwania dla: liban

Liban: pomoc dla uchodźców z Syrii

Kwota dofinansowania: 3 749 261 zł Polska Pomoc MSZ Miejsce realizacji: 3 regiony Libanu: Akkar, North, Bekaa. Tytuł projektu: Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa...

liban

Liban: Pomoc dla uchodźców syryjskich

...humanitarna w Libanie Fundacja PCPM dociera z pomocą do najuboższych uchodźców syryjskich, nieobjętych wsparciem ONZ, jak również najuboższych mieszkańców Libanu. Wspieramy ich poprzez: Zabezpieczenie dachu nad głową, dopłacając do czynszu...

Liban: Ośrodek zdrowia dla uchodźców

z Syrii do szkoły w Libanie 75 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy, by uczęszczało do szkoły w Libanie przez 1 miesiąc 150 zł – wsparcie dziecka-uchodźcy, by uczęszczało do szkoły w...

Liban 2012

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Choć działania te są współfinansowane w części przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Organizację Narodów Zjednoczonych, to ich kontynuacja zależy od wsparcia prywatnych dobroczyńców....

Liban 2014

Ze względu na trwającą w Syrii wojnę domową, kraj ten opuściło do tej pory ponad 4 mln osób. Uchodźcy ci, jak również setki tysięcy innych Syryjczyków, przebywających poza krajem, nie mogą wrócić do ojczystych stron ze względu na brutalną wojnę, która do tej pory pochłonęła ponad 200 tys. ofiar....

Polscy lekarze wrócili z Libanu

...uratowali ludzkie życie. Pomocy potrzebują wszyscy bez względu na wiek. – Wśród chorych najwięcej było dzieci, ale leczenia wymagały również osoby starsze i niemowlęta – mówi pomagający w Libanie pediatra...

List otwarty, apel o zwiększenie pomocy humanitarnej w Libanie

ciężkie warunki życia w Libanie zmuszają ich do rozpoczęcia wędrówki przez Turcję do Europy. Dlatego PCPM uważa, że pomoc w tym kraju powinna być obecnie priorytetem. Liban jest najbardziej niestabilnym...

Liban: Polscy darczyńcy dla uchodźców z Syrii