Asystent/ka Integracji w Krakowie

Od maja 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą asystenta integracji jest:

– Promowanie oferty projektu wśród uchodźców z Ukrainy poprzez wizyty w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania 

– Wsparcie uchodźców w szukaniu mieszkań i przygotowaniu umowy o najem 

– Przeprowadzanie wizyt monitorujących w wynajmowanych mieszkaniach 

– Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnego Planu Działania u uczestników projektu 

– Analizowanie niematerialnych potrzeb wspieranych uczestników projektu i kierowanie do odpowiednich instytucji

– Wspieranie uczestników projektu w korzystaniu z usług publicznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych.

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

Ogłoszenie o zatrudnieniu PCPM Asystent Integracji Kraków

Formularz Ofertowy Asystent Integracji Kraków

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 19.06.2024