Bezpieczeństwo dzieci to priorytet

Tak wyglądało jedno ze szkoleń na wypadek pożaru i innych nagłych wypadków, które odbywają się w ponad 120 przedszkolach na gruzińskiej prowincji jako część działań Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. Szkolenia te są niezbędne, bo chociaż Gruzja przyciąga ludzi z całego świata pięknem krajobrazu i malowniczymi górami, to ze względu na położenie geograficzne jest również narażona na katastrofy naturalne –  trzęsienia ziemi, osuwiska, wylewy rzek czy lawiny. Polscy eksperci z Fundacji PCPM od lat pomagają Gruzinom radzić sobie z tymi problemami i chronić ludzkie życie, zanim dojedzie do katastrofy. Obecnie skoncentrowali się na bezpieczeństwie w przedszkolach.

Lepiej zapobiegać

PCPM od kilku lat zajmuje się oceną przygotowania gruzińskich obiektów publicznych (w tym przedszkoli i szkół) na zagrożenie naturalne. Wyznaczając strefy ryzyka powodziowego rzek, eksperci postanowili sprawdzić także, czy szkoły i przedszkola są przygotowane na inne zagrożenia.

– Dotknęliśmy ogromnego problemu. Okazało się, że gruzińskie przedszkola wymagają udoskonaleń w wielu zakresach: warunków technicznych, ich wyposażenia, budowy. Dotknęliśmy problemu dróg ewakuacyjnych i oznakowania, a także przygotowania i wiedzy personelu, co w sytuacji pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy zrobić – opowiada inżynier Dariusz Marczyński.

W zeszłym roku specjaliści z Polski przeszkolili gruzińskich inżynierów, którzy odwiedzili 128 przedszkoli i ocenili stan infrastruktury oraz przygotowania na wypadek katastrof.

– Jednym z ogromnych problemów, który zaobserwowaliśmy, jest bezpieczeństwo elektryczne. Duża część przedszkoli, które oglądaliśmy, miała problemy z instalacją elektryczną. Niesprawna może być przyczyną pożaru. Oprócz tego nauczyciel musi pilnować dzieci, aby przypadkiem nie dotknęły tej instalacji, bo to może odbić się na ich zdrowiu – opowiada inż. Marczyński.

Po ocenie przedszkoli eksperci przedstawili wnioski i rekomendacje dyrekcji przedszkoli, samorządom oraz gruzińskiemu Ministerstwu Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu i Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. PCPM wyposażył także przedszkola w detektory dymu, gaśnice, koce gaśnicze, oznakowanie drogi ewakuacyjnej oraz piaskownice, w których dzieci mogą się bawić, a w razie zagrożenia można użyć piasku do gaszenia pożaru. Zarówno Polacy, jak i gruzińskie przedszkolanki są pewni, że kluczem do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom i dobre przygotowanie. Dlatego wychowawczynie z przedszkoli podkreślają, że chętnie brały udział w szkoleniach, aby się dowiedzieć, jak korzystać z otrzymanego sprzętu.

Te szkolenia powinny być obowiązkowe

Tak twierdzi jedna z kobiet, które na co dzień opiekują się dziećmi na gruzińskiej prowincji. Trenerzy z gruzińskiej fundacji Civitas Georgica, z którą współpracuje PCPM, przeprowadzili szereg szkoleń dla pracowników tamtejszych przedszkoli. To właśnie tam – na prowincji – potrzeba podniesienia wiedzy pracowników była największa, ponieważ małe miejscowości często leżą w górach, które są znacznie oddalone od większych ośrodków miejskich, a dojazd służb ratunkowych jest tam utrudniony i zajmuje dużo więcej czasu. W razie wypadku czy awarii to na personelu przedszkola spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci aż do chwili, kiedy na miejsce dotrą służby.

  Zanim zaczęliśmy szkolenia, zrobiliśmy testy wśród wychowawców przedszkolnych. Chcieliśmy sprawdzić poziom ich wiedzy, aby przygotować właściwy materiał. Niestety, wypadły bardzo słabo – opowiada koordynatorka projektu PCPM w Gruzji, Milena Chodoła. – Widzieliśmy, że nauczycielki nie czuły się dobrze z tym, że nie znają podstawowych zasad. Gdy przyjechaliśmy następnym razem, jeszcze przed naszym szkoleniem okazało się, że samodzielnie próbowały pogłębić swoją wiedzę i są już o wiele lepiej przygotowane – dodała.

Pierwsza część treningu to przygotowanie teoretyczne i spotkanie z psycholożką dziecięcą, która opowiada, jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami na takie tematy, jak ewentualny pożar, aby ich nie przestraszyć. Jednym ze sposobów jest wizyta strażaka, podczas której dzieci zamiast bać się wysokiego mężczyzny w kombinezonie, dowiedzą się więcej o jego pracy i oswoją się z jego widokiem.

– W sytuacjach zagrożenia ludzie przeważnie reagują paniką. Przekonujemy nauczycielki, że im częściej będą rozmawiać z dziećmi na temat pożarów, i im częściej będą przeprowadzać symulacje, różne gry i zabawy związane z reagowaniem na sytuacje kryzysowej, tym w realnej sytuacji zagrożenia dzieci spokojniej zareagują – opowiada psycholożka dziecięca Ana Kalandadze. – Jednocześnie trzeba tak uczyć i przeprowadzać ćwiczenia, aby możliwie ochronić psychikę dziecka. Dlatego ewakuacji uczymy przez zabawę. Dzieci kładą rękę na ramieniu kolegi z przodu i nazywamy to zabawą w pociąg – mówi trenerka.

Po zapoznaniu się z teoretycznymi aspektami postępowania z dziećmi pedagodzy poznają również najważniejsze zasady zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia, np. podczas: powodzi, pożarów czy lawiny. Mają też okazję przećwiczyć wcześniej zdobytą wiedzę. Razem z trenerem przeprowadzają bowiem symulację ewakuacji. Każdy uczestnik szkolenia bierze gaśnicę do ręki i uczy się jej używać.

– Po raz pierwszy mogłam sama użyć gaśnicy. Ta wiedza może przydać mi się nie tylko w przedszkolu, lecz także w domu, na drodze i w wielu innych sytuacjach. Takie warsztaty powinny być obowiązkowe dla każdego – uważa Nino Chubelidze, nauczycielka w przedszkolu w Stepancmindzie.

Po zakończonym kursie nauczycielki, które wzięły udział w warsztatach, spotykają się z rodzicami i przekazują im nabytą wiedzę. Przeprowadzają także zajęcia dla swoich podopiecznych.

– Zainteresowanie ze strony pedagogów jest ogromne. Zgłaszają się do nas nawet nauczyciele z innych przedszkoli, nieobjętych projektem. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie można przeprowadzić tego typu warsztaty we wszystkich przedszkolach w Gruzji, aby nasze dzieci były naprawdę bezpieczne – opowiada drugi trener, pracownik Civitas Georgica, Lewan Kurulaszwili. 

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska Pomoc

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku