PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Etiopia: rozwój ratownictwa medycznego

Fundacja PCPM rozbudowuje w Etiopii system ratownictwa medycznego.

 

Status: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 2021 – 2023

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju systemu ratownictwa medycznego w Etiopii

Główne cele:

Kompleksowe wsparcie Ministerstwa Zdrowia Etiopii w tworzeniu, praktycznie od podstaw, systemu pogotowia ratunkowego w tym 110-milionowym kraju. W roku 2021 nacisk w działaniach położony został na szybkim osiągnięciu zauważalnych efektów projektu poprzez dostarczenie do Etiopii 50 zestawów wyposażenia medycznego dla ambulansów, które ze względu na krótki okres realizacji będą musiały być przewiezione drogą lotniczą. Doposażenie 50 ambulansów zwiększy pięciokrotnie liczbę ambulansów posiadających sprzęt do ratowania życia i będzie szybkim, namacalnym efektem projektu. Dostarczony sprzęt będzie również podstawą przyszłych szkoleń kadry instruktorskiej i pierwszej grupy ratowników medycznych.

Projekt Fundacji PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP w wysokości 5 991 490 zł.

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)