Kenia

Kenia

szkolenie strażaków w Kenii
szkolenie strażaków w Kenii

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 2014 r. wspiera rozwój i profesjonalizację straży pożarnej w Kenii. To największy projekt polskiej pomocy rozwojowej we wschodniej Afryce.

Dzięki działaniom PCPM liczba jednostek straży pożarnej w całym kraju wzrosła z 26 do 71, a liczba strażaczek i strażaków z 450 do ponad 1 500. Łącznie PCPM przeszkoliło niemal 60 proc. personelu straży pożarnej w Kenii.

Rozwój straży pożarnej

Polska pomoc stała się liderem zmian systemowych zapewniając personelowi straży pożarnej pierwszą w historii kraju możliwość uzyskania certyfikatów zawodowych. Polscy eksperci opracowali program certyfikowanych szkoleń specjalistycznych oraz system uznawania kwalifikacji zawodowych  dla strażaczek i strażaków w Kenii, co jest ewenementem w krajowym systemie edukacji. 

– Stworzenie struktur straży pożarnej w Kenii jest zadaniem rozłożonym na lata, ale szybko widać efekty naszej pracy. Od 2016 r. wysyłamy do Kenii instruktorów z Polski, którzy do tej pory prowadzili zajęcia w różnych remizach na terenie całego kraju. Dzięki otworzeniu ośrodka w Kiambu możemy zwiększyć liczbę przeszkolonych strażaków i efektywność szkoleń. Docelowo chcemy, aby z tego miejsca korzystały też służby ratownicze z sąsiednich krajów – Ugandy, Rwandy, Etiopii czy Tanzanii

dr Wojtek Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja PCPM stworzyła i wdrożyła krajowy system certyfikowanych szkoleń oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu w 2023 r. po raz pierwszy w historii Kenii, 103 osoby otrzymały dyplomy z tytułem zawodowym “strażak”.

Jednym z najważniejszych elementów oficjalnej certyfikacji zawodowej są końcowe egzaminy państwowe uznane i prowadzone przez określone instytucji w Kenii. Stąd we współpracy z władzami lokalnymi i krajowymi Fundacja PCPM stworzyła kompletny system egzaminacji w zawodzie strażak. Na wniosek PCPM, partner projektu – hrabstwo Kiambu podpisało oficjalne porozumienie o współpracy z jedną z najważniejszych instytucji edukacji zawodowych w Kenii – Narodową Politechniką w Nyeri (Nyeri National Polytechnic – NNP). Porozumienie to objęło wybudowane przez PCPM Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu.

Wspieramy Kenię w rozwoju straży pożarnej i ratownictwa

System reagowania na wypadki drogowe

Droga Mombasa-Nairobi-Uganda jest korytarzem transportowym Afryki Wschodniej i słynie z dużej liczby wypadków drogowych. Do niedawna prawie połowa drogi ekspresowej Mombasa – Nairobi nie była obsługiwana przez służby reagowania na wypadki drogowe, a poszkodowani w wypadkach byli bez specjalistycznej opieki.

Aby poprawić sytuację PCPM zbudowało dwie jednostki straży pożarnej, pierwszą w hrabstwie Makueni w okresie 2021 – 2022 r., drugą w okresie 2022 – 2023 r.  w hrabstwie Machakos, otwartą w październiku 2023 r. Tym samym droga dotarcia do wypadku zmniejszyła się z 235 km do 55 km, a służby mogą obecnie dotrzeć do poszkodowanych w przeciągu godziny.

Ratownicy szybciej docierają do wypadków, przez co spada liczba ofiar śmiertelnych, a poszkodowani szybciej trafiają do placówek medycznych. Od przekazania jednostki, personel przeprowadził: 25 akcji ratownictwa drogowego, 7 akcji gaszenia pożarów oraz 1 akcję ratunkową związaną z utonięciem. Gwarancja bezpieczeństwa przyciągnęła też prywatnych inwestorów. W okolicach powstał w 2023 r. lokalny szpital i zakończono długo wstrzymywane prace nad kompleksem turystyczno-hotelowym.

Projekty Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Kenii

W latach  2021-2023 działania były finansowane z programu pomocy rozwojowej Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Roczny budżet PCPM na działania w Kenii to ok. 1,5 mln zł. Łącznie od 2014 r. PCPM zrealizowało w Kenii projekty o wartości ok. 14 mln zł.

Aktualne informacje:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)