Liban

Liban

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nieustannie od 2012 r. realizuje projekty pomocowe w Libanie. Tuż przy granicy z Syrią, prowadzi największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Jako jedyna polska organizacja zarejestrowana w Libanie, pomaga ofiarom wojny w Syrii od początku kryzysu, a także libańskim rodzinom dotkniętym skutkami największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego.

Projekt na rzecz lokalnych społeczności w Libanie

W 2024 roku Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej otrzymało finansowanie w ramach programu MSZ RP Polska pomoc. Dzięki niemu PCPM będzie pomagać przez kolejne 3 lata Libańczykom.

Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych społeczności w Libanie, które ucierpiały w wyniku kryzysu ekonomicznego i pogarszającego się kryzysu libańsko-izraelskiego.

Projekt na rzecz lokalnych społeczności w Libanie ma na celu wzmocnienie lokalnych społeczności i poprawę ich jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług publicznych i zwiększenie odporności na zagrożenia naturalne. Projekt skupia się na wsparciu samorządów lokalnych i innych instytucji szczebla lokalnego w dostarczaniu zrównoważonych usług publicznych, takich jak:

  • Ochrona przed erozją gleby, zanieczyszczeniem wód i powodziami.
  • Dostęp do czystej wody pitnej i efektywnego systemu irygacji.
  • Poprawa sprawności instytucji lokalnych i służb ratowniczych.

PCPM chce oczyścić rzekę Al-Ostuan, jak i ochronić gospodarstwa rolne przed powodzią. Dodatkowo Fundacja wybuduje kanały irygacyjne oraz zmodernizuje posterunek obrony cywilnej w Sed El Bauchrieh instalując panele fotowoltaiczne. Fundacja naprawi uszkodzone drogi i odbuduje przepust. Dodatkowo PCPM przeprowadzi szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla przedstawicieli samorządów lokalnych.

Skorzystają na tym mieszkańcy Bejrutu jak i regionu Akkar, któremu PCPM pomaga od wielu lat.

Pomoc uchodźcom z Syrii

Od początku konfliktu w Syrii w 2011 roku liczba mieszkańców wielu libańskich miejscowości w pobliżu północnej granicy z Syrią wzrosła dwukrotnie. Według danych UNHCR co czwarta osoba w Libanie jest uchodźcą – w żadnym innym kraju na świecie nie ma tak wielu uchodźców w stosunku do liczby ludności. Rząd Libanu szacuje, że do kraju z powodu wojny uciekło ok. 1,5 miliona Syryjczyków (według danych UNHCR z 2020 roku w Libanie zarejestrowanych jest ponad 879 tys. syryjskich uchodźców). Uchodźcy, którzy mieli być tymczasowymi gośćmi, stali się częścią społeczeństwa Libanu. Na uchodźstwie urodziło się nowe pokolenie, które dorasta w trudnych warunkach i nigdy nie widziało swojej ojczyzny. Fundacja PCPM niemal od początku kryzysu wspiera uchodźców – zapewnia dach nad głową i pomoc humanitarną.

Reakcja na pandemię COVID-19 i wybuch w porcie w Bejrucie

W 2020 roku w Libanie PCPM prowadziło projekty humanitarne i rozwojowe, których celem była poprawa sytuacji życiowej mieszkańców pogrążonego w gospodarczym kryzysie państwa. Tysiące rodzin otrzymało bezpieczne schronienie. Dzięki klinice mobilnej uchodźcy zyskali dostęp do darmowej opieki zdrowotnej. PCPM jest zarejestrowany w Libanie, w Bejrucie posiada biuro oraz lokalnych pracowników. Po tragicznym wybuchu w porcie mogliśmy od razu przystąpić do działania i udzielić pomocy humanitarnej i ratunkowej. Zbiórka wsparta przez polskie społeczeństwo oraz współpraca z CERF – UN-Habitat pozwoliły naprawić uszkodzone wybuchem budynki i tym samym przywrócić dach nad głową rodzinom poszkodowanym przez wybuch (Emergency Cash for Rent).

Szybką reakcję Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na wzrastającą liczbę zakażeń Covid-19 w Libanie umożliwiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów finansując miesięczną misję Zespołu w libańskich szpitalach. Wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pozwoliło zorganizować strefę segregacji i respirator w szpitalu w miejscowości Qubayat i zakupić środki ochrony osobistej dla placówek medycznych. Współpraca z Tajwan ICDF umożliwiła zakup środków ochrony indywidualnej dla libańskiej służby zdrowia.

Przygotowanie do zimy

W północnym Libanie temperatury w zimie spadają poniżej 0 stopni Celsjusza. Fundacja działa tam od lat, wspierając syryjskie rodziny – zabezpieczając namioty, dostarczając niezbędną pomoc humanitarną.

Bezpieczny dach nad głową i pomoc medyczna

W latach 2020-2021 Fundacja zapewniała rodzinom uchodźczym bezpieczny dach nad głową. Większość z nich (ok. 80 proc.) wynajmuje mieszkanie, garaż lub piwnicę. Życie w Libanie, w tym czynsz i żywność, jest  bardzo drogie, a zaoszczędzone przed wojną pieniądze szybko się skończyły. Aby uchronić libańskie i syryjskie rodziny od eksmisji z powodu długów za czynsz, Fundacja PCPM (w ramach programu Cash for rent) opłaca koszty wynajmu mieszkań.

Fundacja PCPM od lat zapewniałą uchodźcom i Libańczykom w najtrudniejszej sytuacji dostęp do nieodpłatnych usług medycznych w północnym regionie Akkar. Wraz z partnerską organizacją prowadziliśmy przychodnię w miejscowości Bire, gdzie przyjmują lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści. Pomoc medyczną mieszkańcom nieformalnych obozowisk namiotowych niosła także klinika mobilna.

Pomoc humanitarna

Sytuacja wewnętrzna w Libanie stale się pogarsza, a potrzeby ciągle rosną. Obecny kryzys ekonomiczny w tym kraju jest jednym z najpoważniejszych na świecie w minionym stuleciu. Wskaźnik ubóstwa w tym wcześniej bogatym kraju, wynosi obecnie 85 proc. Liban zmaga się z kryzysem uchodźczym, skutkami pandemii COVID-19 i cholerą.

LIBAN: Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Libanu

W ramach koordynowanej przez ONZ pomocy humanitarnej, PCPM rozpoczęło w 2023 r. pilotażowy program wsparcia żywnościowego zapewniając niezbędną pomoc rodzinom i osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej, pochodzącym z Syrii i Libanu.  Pomoc poprzedził proces oceny potrzeb i kompleksowej strategii dystrybucji. Oprócz produktów z długim terminem przydatności, przez 3 miesiące mieszkańcy otrzymywali też świeże warzywa, owoce,  nabiał i mięso, zakupione od lokalnych dostawców. To z kolei pozytywnie wpływało na miejscową gospodarkę. W pierwszej połowie roku projekt był finansowany z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  UN OCHA sfinansowało kolejny projekt pomocy żywnościowej z uwzględnieniem mięsa i nabiału.

Wsparcie rolnictwa i rozwój infrastruktury

W prowincji Akkar, dzięki Światowemu Programowi Żywnościowemu (WFP), PCPM realizowało projekty wspierające spółdzielnie rolnicze, szkoląc pracowników spółdzielni produkcyjnych i rolników. Fundacja wsparła powstanie ponad 5 tys. metrów bieżących kanałów irygacyjnych zasilanych przez górskie źródła. Rozwój rolnictwa daje impuls lokalnej gospodarce. Zyskują lokalni mieszkańcy, zyskuje środowisko. Korzysta cała społeczność: w czasie kiedy dorośli uczyli się i pracowali – dzieciom zapewniano opiekę i animacje, dzięki czemu włączone zostały też matki do projektu, zwiększając tym samym aktywność zawodową kobiet.

W 2023 r., we współpracy z Polskim Kontyngentem Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL), na południu Libanu zainstalowano 20 latarni na drogach publicznych szczególnie narażonych na zagrożenia lub wypadki drogowe. Dodatkowe 46 latarni zainstalowano na północy kraju. PCPM zainstalowało również w północnym Libanie 20 systemów solarnych off-grid w domach rodzin, z najbardziej ograniczonym dostępem do prądu.  Projekt był finansowany z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekty Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej realizowane w Libanie.

Realizacja projektów w Libanie jest możliwa dzięki finansowaniu z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i rządowy Tajwanu.

Zapraszamy do wsparcia:

Wybierz dogodną dla Ciebie formę pomocy: bezpieczną wpłatę online lub przekazanie darowizny na konto Fundacji. Zachęcamy także do zapisania się na newsletter PCPM.

Fundacja PCPM jest Organizacją Pożytku Publicznego – możesz przekazać nam swój 1,5%: 0000259298.

Dziękujemy!

1. Wpłać darowiznę online

Możesz pomóc nam realizować nam projekty w Libanie, a także odpowiadać na bieżące potrzeby. Zachęcamy do przekazania darowizny jednorazowej lub zapisania się na wsparcie regularne – po wypełnieniu formularzu, darowizna będzie pobierana każdego 5 dnia miesiąca ze wskazanej przez Ciebie karty. 

Wpłać darowiznę
Wybierz wpłatę regularną lub jednorazową poniżej

np. ta kwota pozwala na pokrycie czynszu dla ubogiej rodziny przez 2 tygodnie

np. ta kwota pozwala na pokrycie czynszu dla ubogiej rodziny przez 1 miesiąc

np. ta kwota pozwala na pokrycie czynszu dla ubogiej rodziny przez 2 miesiące

Twoje dane:
* Pole wymagane
Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

Liban - wspieram regularnie

Liban - wspieram regularnie

Liban - wspieram regularnie

Twoje dane:
* Pole wymagane
Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

2. Wpłać darowiznę na konto

18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

W opisie przelewu zaznacz cel wpłaty, np. „Liban”.

3. Zapisz się na newsletter

Bądź z nami w kontakcie! Zapisz się na bezpłatny newsletter i otrzymuj informacje o projektach PCPM.

Twoje dane są bezpieczne, nikomu ich nie udostępniamy.