Etiopia

Etiopia

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 2012 roku angażuje się w pomoc humanitarną i rozwojową w Etiopii. Na początku koncentrowała się na projektach związanych z edukacją m.in. zapewnieniu oświetlenia oraz dostępu do wody w szkołach, aby tworzyć lepsze warunki edukacji.

Wspieranie edukacji dzieci, rozwój ratownictwa medycznego – Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 2012 roku angażuje się w pomoc w Etiopii. W latach 2012-2016 zapewniała oświetlenie i wodę w szkołach, szkoliła rodziców i nauczycieli. Następnie skupiła się na wsparciu systemu ratownictwa i straży pożarnej.

Edukacja

Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży było głównym celem projektów Fundacji w 2012 r. PCPM działało m.in. w dotkniętych suszą regionach w południowej Etiopii. Ponadto kolejnych latach fundacja doposażała szkoły i biblioteki, prowadziła szkolenia dla nauczycieli i rodziców. W 2020 r. w odpowiedzi na klęskę głodu PCPM prowadziło też program dożywiania uczennic i uczniów.

Ratownictwo medyczne

Od 2016 r. Fundacja rozpoczęła też szkolenia dla służb ratunkowych i strażaków.

Po wybuchu pandemii COVID-19 Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM na zaproszenie etiopskiego Ministerstwa Zdrowia, wsparł pracę największego w Afryce Wschodniej szpitala covidowego.

Interview with dr Wilk from Ethiopia

W 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia Etiopii Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęła projekt wsparcia budowy systemu ratownictwa medycznego w tym kraju, w tym etiopskiego Medycznego Zespołu Ratunkowego (ang. Emergency Medical Technician – EMT). Zespół ten niesie pomoc medyczną ofiarom konfliktów, klęsk żywiołowych, epidemii (w tym cholery i dengi) oraz uchodźcom na granicy z Sudanem.

W 2023 r. głównym celem projektów była poprawa opieki przedszpitalnej, usprawnienie reakcji na zdarzenia nagłe, jak zawały serca i masowe takie jak wypadki drogowe z udziałem większej liczby poszkodowanych.

Fundacja PCPM przeszkoliła pracowników publicznego systemu ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych z opieki przedszpitalnej w standardzie ATLS (ang. Advanced Trauma Life Support).

Projekty Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Etiopii

Łącznie w latach 2012 – 2023 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowała 9 projektów o łącznej kwocie finansowania 11 044 089 PLN. Projekty w większości były finansowane ze środków programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Misję EMT finansowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Raport:

Ewaluacja projektu rozwojowego realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w partnerstwie z Ministerstwem Zdrowia Etiopii i finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w latach 2021-2023 (Wersja ENG)

Aktualne informacje:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)