Etiopia

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 2012 roku angażuje się w pomoc humanitarną i rozwojową w Etiopii. Na początku koncentrowała się na projektach związanych z edukacją m.in. zapewnieniu oświetlenia oraz dostępu do wody w szkołach, aby tworzyć lepsze warunki edukacji. Następnie wsparciem systemu ratownictwa i straży pożarnej.

Celem projektów PCPM od 2012 r. było wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży m.in. w dotkniętych suszą regionach w południowej Etiopii. W kolejnych latach fundacja kontynuowała wsparcie, doposażając szkoły i biblioteki, prowadząc szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Przez lata Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej kontynuowała swoje zaangażowanie, podejmując różnorodne projekty, które mają trwały wpływ na życie mieszkańców Etiopii.

Od 2016 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęła także szkolenia dla służb ratunkowych i strażaków.

W 2020 r. w odpowiedzi na klęskę głodu PCPM skoncentrowało się na programie dożywiania uczennic i uczniów.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM na zaproszenie etiopskiego Ministerstwa Zdrowia, wsparł pracę największego w Afryce Wschodniej szpitala covidowego.

W 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia Etiopii Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęła projekt wsparcia budowy systemu ratownictwa medycznego w tym kraju, w tym etiopskiego Medycznego Zespołu Ratunkowego (ang. Emergency Medical Technician – EMT). Zespół ten niesie pomoc medyczną ofiarom konfliktów, klęsk żywiołowych, epidemii (w tym cholery i dengi) oraz uchodźcom na granicy z Sudanem.

Działania PCPM w 2023 r. miały na celu poprawienie opieki przedszpitalnej, reakcji na zdarzenia nagłe, jak zawały serca i masowe takie jak wypadki drogowe z udziałem większej liczby poszkodowanych. Fundacja szkoliła też personel medyczny i strażaków z ratownictwa wodnego i linowego na wysokościach. Serię szkoleń, manewry i konsultacji zorganizowano również z myślą o etiopskim zespole EMT. Zakupiono i przekazano specjalistyczny sprzęt.

Fundacja PCPM przeszkoliła pracowników publicznego systemu ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych z opieki przedszpitalnej w standardzie ATLS (ang. Advanced Trauma Life Support).

Łącznie w latach 2012 – 2023 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowała 9 projektów o łącznej kwocie finansowania 11 044 089 PLN. Projekty w większości były finansowane ze środków programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Misję EMT finansowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.