Etiopia: rozwój ratownictwa medycznego

Etiopia: rozwój ratownictwa medycznego

Fundacja PCPM rozbudowuje w Etiopii system ratownictwa medycznego.

Status: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 2021 – 2023 

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju systemu ratownictwa medycznego w Etiopii

Obszar realizacji: Etiopia

Działanie bezpośrednie: Addis Abeba

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (program „Polska pomoc”)

Główne cele:

Kompleksowe wsparcie Ministerstwa Zdrowia Etiopii w tworzeniu, praktycznie od podstaw, systemu pogotowia ratunkowego w tym 110-milionowym kraju poprzez:

  • wsparcie sprzętowe dla etiopskiego Medycznego Zespołu Ratunkowego oraz etiopskiego Centrum Szkolenia Medycznego
  • doposażenie karetek pogotowia w specjalistyczny sprzęt ratujący życie 
  • podnoszenie kwalifikacji i certyfikację zawodową personelu oddziałów ratunkowych oraz szkolenie instruktorów medycznych

Działania:

PCPM planuje działać w Etiopii dwutorowo: zapewniając wsparcie sprzętowe oraz wsparcie merytoryczne w ramach szkoleń medycznych.

1. Wsparcie sprzętowe: 

  • Doposażenie ambulansów w sprzęt do ratowania życia (m.in. defibrylatory). W pierwszej fazie projektu (2021) nacisk w działaniach położony został na szybkim osiągnięciu zauważalnych efektów poprzez dostarczenie do Etiopii 50 zestawów wyposażenia medycznego dla ambulansów, które, ze względu na krótki okres realizacji, będą musiały być przewiezione drogą lotniczą. Doposażenie 50 ambulansów zwiększy pięciokrotnie liczbę ambulansów posiadających sprzęt do ratowania życia (do tej pory ten 110-milionowy kraj posiadał jedynie 10 karetek, których wyposażenie odpowiada podstawowej karetce w Polsce).
  • Doposażenie głównego etiopskiego centrum szkolenia medycznego ALERT w Addis Abebie szkolącego medyków z całego kraju. Dostarczony sprzęt (m.in. fantomy, drenażery i defibrylatory) będzie wykorzystywany podczas przyszłych szkoleń kadry instruktorskiej i pierwszej grupy ratowników medycznych.
  • Wsparcie sprzętowe dla tworzonego obecnie etiopskiego Medycznego Zespołu Ratunkowego poprzez zakup namiotu szpitalnego wraz z wyposażeniem

2. Wsparcie szkoleniowe – jako że ratownictwo medyczne jest w Etiopii zawodem nowym, a szkolenia (zarówno te na poziomie zawodowym jak i uniwersyteckim) nie dają możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego, wykształcenie kadry ratowników jest kluczowe. 

Projekt Fundacji PCPM zakłada:

  • szkolenia załóg pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz etiopskiego Medycznego Zespołu Ratunkowego 
  • szkolenie trenerów ratownictwa – ważne jest dla nas bowiem by projekt miał skutki długofalowe. Na szkoleniu wykorzystywane będą specjalistyczne fantomy zapewnione przez PCPM 
  • wsparcie szkoleniowe dla straży pożarnej – tygodniowe szkolenie przypominające (po szkoleniach przeprowadzonych w poprzednich latach)
  • szkolenie ustawiczne, w tym rozwijanie, we współpracy z etiopskim Ministerstwem Zdrowia, systemu e-learningu pozwalającego na doskonalenie zawodowe ratowników medycznych a w dalszej perspektywie realizację części szkoleń zdalnie.

Część szkoleń będzie prowadzona przez instruktorów etiopskich przy obecności instruktorów z Polski.

W 2021 roku, w pierwszej fazie projektu, w szkoleniach uczestniczyć będą przede wszystkim medycy z Addis Abeby i okolic. W kolejnym roku PCPM planuje rozszerzyć działania poza stolicę. Dodatkowo wyślemy na miejsce polskiego eksperta długoterminowego, którego zadaniem będzie bieżące wsparcie Ministerstwa Zdrowia w rozwoju systemu ratownictwa na bazie doświadczeń i rozwiązań z Polski.

Odbiorcy:

Bezpośrednimi odbiorcami w pierwszej fazie projektu (2021) będzie 100 osób personelu medycznego i strażaków oraz 10 trenerów personelu medycznego biorących udział w szkoleniach 

Pośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy głównych miast regionalnych: Addis Abeby, Hawassy, Bahir Daru, Jimmy i Hararu, gdzie przekazany zostanie sprzęt medyczny, który zapewni lepszą i szybszą pomoc w razie wypadku.

Projekt Fundacji PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP. Budżet projektu to 5 991 490 zł.

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)