Tak Fundacja PCPM pomaga Ukrainie

Tak Fundacja PCPM pomaga Ukrainie

Fundacja PCPM pomaga Ukrainie od początku wojny. Wspieramy ofiary kryzysu w Ukrainie, ale także uchodźców z Ukrainy, którzy schronienie znaleźli w Polsce.

Jak pomaga Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszkodowanym w wyniku rosyjskiej inwazji?

Zobacz jak biznes wspiera pomoc Fundacji PCPM Ukrainie?