Ukraina

Ukraina

Fundacja PCPM była obecna w Ukrainie jeszcze przed eskalacją konfliktu na Ukrainie, a po 24 lutego 2022 r. zintensyfikowała działania humanitarne, włączyła się w odbudowę zniszczonych miejscowości, wsparcie zatrudnienia i edukacji. Przez cały rok 2023 dostarczała paczki z żywnością, lekami, zaopatrzenie dla strażaków i domów pomocy społecznej, również do miejscowości przyfrontowych.

Ewakuacje i pomoc humanitarna

Od lutego 2022 r. Fundacja PCPM pomagała w ewakuacji mieszkańców Charkowa i okolic do przygotowanego wcześniej ośrodka w Switłowodsku.

Specjaliści z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM ewakuowali ukraińskich pacjentów: dzieci z oddziałów onkologicznych, osoby potrzebujące specjalistycznego leczenia, starsze i samotne. Od momentu eskalacji Fundacja organizuje transporty humanitarne, sprzęt i karetki dla szpitali. Już w marcu 2022 roku fundacja otworzyła całodobowe, unikatowe Centrum Tranzytowe przy Dworcu Warszawa Wschodnia – stworzone specjalnie dla uciekających przed wojną z Ukrainy. 

Pracownicy i wolontariusze fundacji działali tuż przy linii frontu, dostarczając pomoc do najbardziej zniszczonych miejsc w obwodzie chersońskim i samego Chersonia. Przekazywali sprzęt strażacki. Po wysadzeniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, pomoc docierała również do powodzian.

Nie tylko w wyobraźni. To jest prawdziwy obraz wojny

Zapomogi, zatrudnienie i edukacja w Ukrainie

PCPM pomagało tym, którzy nie mieli środków do życia. Wypłacało zapomogi, zapewniało dopłaty do czynszu. Organizowało bezpieczne miejsca i opał na zimę.

W 11 różnych gminach w Ukrainie, fundacja uruchomiła programy zatrudnienia interwencyjnego „Cash for Work”. W połowie 2023 r. ruszyły odbudowy i remonty zniszczonych domów. PCPM wspierało odtwarzanie usług publicznych w ukraińskich miastach. Dzięki pojazdom dostarczonym przez fundację, w Trościańcu przywrócono transport publiczny, a pomoc humanitarna mogła dotrzeć do najbardziej potrzebujących. W Truskawcu fundacja wyposażyła schrony w szkołach, żeby dzieci mogły znów uczyć się razem.

Zatrudnienie i edukacja w Polsce

Fundacja wspierała uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w organizowaniu życia na nowo w Polsce. Szczególnie tych, którym było najtrudniej – starszych, samotnych, osoby z niepełnosprawnościami. PCPM wypłacało zapomogi, finansowało dopłaty do czynszu. 

PCPM prowadziło program zatrudniania nauczycieli-uchodźców z Ukrainy (Cash for work). W programie funkcjonuje także zatrudnienie tłumaczy, czy opiekunów i animatorów dla dzieci. Zatrudnienie znaleźli też uchodźcy w warszawskich ośrodkach kultury. Było to możliwe dzięki współpracy z m. st. Warszawa i IRC.

Fundacja pomagała w adaptacji i nauce dzieciom z Ukrainy.  klasy w szkołach, przekazano laptopy, projektory czy meble. W stolicy powstało Centrum Edukacji i Kreatywności dla matek z dziećmi, by najmłodsi mogli razem się bawić, a dorośli skorzystać z pomocy. W wakacje Fundacja organizowała półkolonie w 10 polskich miastach.

W Warszawie dla ukraińskich uczniów otwarto Centrum Edukacji PCPM z ukraińskim programem i językiem nauczania.

Centrum Edukacji PCPM

Medyczne centrum tranzytowe

Po pierwszych miesiącach wojny stało się jasne, że ewakuacja – zwłaszcza pacjentów ze szpitali – musi zostać usprawniona. Ukraina została włączona w system Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności Cywilnej. We wrześniu 2022 r. z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i przy zaangażowaniu polskiego Ministerstwa Zdrowia, PCPM otworzyło MEDEVAC HUB Jasionka. W okolicach rzeszowskiego lotniska powstał MEDEVAC HUB Jasionka – dla pacjentów z Ukrainy transportowanych na leczenie do różnych europejskich krajów. 

Pomoc na Łotwie

Fundacja PCPM, jako jedyna polska organizacja, pomagała ukraińskim uchodźcom i uchodźczyniom na granicy łotwesko-rosyjskiej i łotewsko-białoruskiej. 

Zobacz jak biznes wspiera pomoc Fundacji PCPM Ukrainie?

Przeczytaj raport z dwuletniej pracy i pomocy osobom z Ukrainy.