Zarząd Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zarząd Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

dr Wojciech Wilk, Prezes Zarządu

Sylwia Wilk, Wiceprezeska Zarządu

Zofia Kwolek, Członkini Zarządu