Palestyna

Palestyna

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu od 2010 roku.

Zachodni Brzeg Jordanu zamieszkuje ok. 3.3 mln ludzi, w tym 82% Arabów i 18% Izraelczyków – skupionych w osiedlach lub we Wschodniej Jerozolimie. Teren ten, wskutek kilkudziesięcioletniego konfliktu pozostaje zacofany gospodarczo i w dużej mierze uzależniony od zagranicznego rynku i międzynarodowych donorów pomocy rozwojowej.

Rozwój rolnictwa i wsparcie kooperatyw kobiecych

Początkowo projekty Fundacji skupiały się na wsparciu kooperatyw kobiecych i rozwoju rolnictwa. Na przykład poprzez zastosowanie upraw hydroponicznych, które pozwalały na produkcję rolną bez konieczności posiadania ziem uprawnych. Uprawiano między innymi oliwki, które po przetworzeniu trafiały na rynek lokalny i za granicę.

Wsparcie ochrony zdrowia

W ostatnich latach działania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Palestynie miały na celu poprawę dostępności i jakości opieki medycznej mieszkańców Zachodniego Brzegu Jordanu. Fundacja szkoli medyków, instruktorów, wspiera rozwój klinik mobilnych, które mogą dotrzeć z pomocą do małych miejscowości, dostarcza apteczki i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Blisko 50 proc. obszaru Zachodniego Brzegu Jordanu to tzw. strefa C – obszar zarządzany i kontrolowany zarówno administracyjnie jak i militarnie przez władze Izraela. Władze palestyńskie, włączając w to Ministerstwo Zdrowia, nie mogą budować tam sieci przychodni, stąd jedyną szansą dla mieszkańców są kliniki mobilne. Kliniki te prowadzi palestyńska organizacja Palestinian Medical Relief Society (PMRS) jedna z największych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia w Palestynie.

Certyfikowany program dla instruktorów medycznych

– Dla nas jest najważniejsze, to żeby budować przyszłość tutaj, by uniezależniać lokalne służby medyczne od naszej pomocy.

Zuzanna Wójcińska, Fundacja  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PCPM prowadzi w Palestynie autorski program szkoleniowy dla kadry medycznej. Celem jest wykształcenie nowych kadr instruktorskich w zakresie szkoleń z wykorzystania USG w medycynie ratunkowej oraz zaawansowanych procedur medycznych w stanach urazowych i nagłego zatrzymania krążenia.

Kliniki mobilne

Kliniki mobilne dojeżdżają do około 30 miejscowości na Zachodnim Brzegu Jordanu z utrudnionym dostępem do ochrony zdrowia. W skład takiej kliniki wchodzi lekarz podstawowej opieki medycznej, ginekolog, technik laboratoryjny oraz 2 lokalnych pracowników ochrony zdrowia dojeżdżających do miejscowości. W ramach współpracy z PMRS, dzięki wspólnym wysiłkom, w ciągu trzech lat wyremontowano również ponad 45 pomieszczeń, do których dojeżdżają lekarze z klinik mobilnych.

Personel klinik mobilnych pełnił też rolę edukacyjną. W ramach projektu i we współpracy z PMRS przeprowadzono pośród mieszkańców 24 miejscowości sesje podnoszące świadomość w zakresie najczęstszych problemów zdrowotnych, w tym COVID-19, niedokrwistości, odżywiania czy ostrych infekcji. Zorganizowano również trzy ogólnokrajowe kampanie profilaktyki zdrowotnej, dotyczące tematyki nowotworów piersi, chorób przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca etc.) i chorób dziecięcych.

Grupy wolontariakcie

By zwiększyć dostęp do najbardziej podstawowej opieki medycznej, PCPM we współpracy z PMRS organizuje szkolenia grup wolontariuszy w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia.

Łącznie PMRS przy wsparciu Fundacji PCPM w 2023 r. powołała i przeszkoliła 28 grup wolontariackich  (271 osób) w dystryktach Hebronu i Dżaninu. Każda grupa na wstępie przeszła 5 szkoleń ogólnych, a potem od 7 do 10 szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ang. Basic Life Support – BLS).

Medyczka z Palestyny w klinice mobilnej.

W ramach projektu finansowanego z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP PCPM współpracowało z Palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca (PRCS), Palestyńską Agencją Współpracy Międzynarodowej (PICA), która z ramienia palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych koordynuje prace Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, oraz z Ministerstwem Zdrowia Palestyny.

Aktualne projekty

W 2024 PCPM ponownie wygrał konkurs i otrzymał finansowanie z programu Polska pomoc. W ramach projektu w latach od 2024 do końca 2026 roku PCPM wraz z lokalnym partnerem wdroży scentralizowany system rejestracji medycznej. Możliwe będzie tworzenie elektronicznych kart pacjenta zawierających pełną historię choroby. Systemy będą działały w 9 klinikach mobilnych i 4 klinikach stacjonarnych. Modernizacja zostanie poszerzona o telemedycynę, która umożliwi korzystanie z pomocy medycznej osobom mieszkającym w trudno dostępnych, odizolowanych terenach, 7 dni w tygodniu przez 12 godz.

32 punkty przyjęć pacjentów zostaną wyposażone w defibrylatory, środki na oparzenia i bandaże do tamowania krwotoków. Dodatkowo odbędą się szkolenia z użycia jak i z medycyny ratunkowej.

Całość wzmocnią specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu medycznego z zakresu przedszpitalnej medycyny ratunkowej (50 lekarzy), użycia USG w medycynie ratunkowej (220 lekarzy) oraz  telemedycyny (60 lekarzy). Jednocześnie PCPM przekaże 2 wysokiej klasy aparaty USG Centrum Ratunkowym, sprzęt rehabilitacyjny specjalistycznej placówce oraz zmodernizuje 20 punktów przyjęć pacjentów.

Większość projektów realizowanych w Zachodnim Brzegu jest finansowanych z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja PCPM odpowiedziała też na kryzys humanitarny w Strefie Gazy, który wybuchł po 7 października 2023 roku. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dostarczyło apteczki i mleko w proszku dla niemowląt. Dodatkowo członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wsparli misję w Kairze ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Eksperci koordynowali wyjazdy zespołów medycznych z pomocą do objętej konfliktem Strefy Gazy.

Możesz pomóc nam realizować nam projekt w Palestynie, a także odpowiadać na bieżące potrzeby. Zachęcamy do przekazania darowizny jednorazowej lub zapisania się na wsparcie regularne – po wypełnieniu formularzu, darowizna będzie pobierana każdego 5 dnia miesiąca ze wskazanej przez Ciebie karty. 

Wpłać darowiznę
Wybierz wpłatę regularną lub jednorazową poniżej

pomoc medyczna

pomoc medyczna

pomoc medyczna

Twoje dane:
* Pole wymagane
Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

Palestyna - wspieram regularnie

Palestyna - wspieram regularnie

Palestyna - wspieram regularnie

Twoje dane:
* Pole wymagane
Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)