PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Dr Wojciech Wilk: propozycja „Planu Marshalla” dla Afryki

Afryka zmaga się ze wzrostem ludności i co za tym idzie, z coraz większym bezrobociem. To, a także ciągłe braki żywności i niski standard życia na całym kontynencie, napędzają fale migracji. Czy powinniśmy dopuścić do tego, by miliony ludzi umierały z głodu, kiedy w Europie wyrzuca się jedzenie? Czy przeludniona, dotknięta zmianami klimatycznymi i uboga Afryka, której gospodarka nie dołączyła na równych prawach do międzynarodowego handlu ma szansę na zwrot? - Na te i inne pytania odpowiedzi szuka prezes Fundacji PCPM dr Wojciech Wilk. Więcej znajdziecie w załączonej analizie dotyczącej sytuacji w Afryce.

 

Aby móc skutecznie kontrolować procesy migracyjne, dostosować je do realnych potrzeb europejskiej gospodarki oraz kontrolować zmiany społeczne w Europie, konieczne jest rozwiązanie presji migracyjnej narastającej na południe od Morza Śródziemnego – pisze dr Wojciech Wilk.– Krytycznym elementem w tym celu jest realizacja spójnej, dobrze finansowanej, rozciągniętej na wiele lat strategii pomocowej, mającej na celu tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy krajów Afryki, ograniczenie negatywnych skutków wzrostu ludności i zmian klimatycznych oraz wspierający budowę w tych krajach demokracji, poszanowania prawa i praw człowieka oraz walki z korupcją.

W swojej analizie dr Wojciech Wilk przedstawia aktualną sytuację w Afryce, tłumaczy źródła zachodzących tam procesów, a także prognozuje, jak sytuacja rozwinie się w przyszłości. Proponuje też konkretne rozwiązania.

Przeczytaj (PDF) propozycję „Planu Marshalla” dla Afryki dra Wojciecha Wilka, prezesa Fundacji PCPM.

Posłuchaj audycji z udziałem dra Wojciecha Wilka