Dr Wojciech Wilk: propozycja „Planu Marshalla” dla Afryki

Aby móc skutecznie kontrolować procesy migracyjne, dostosować je do realnych potrzeb europejskiej gospodarki oraz kontrolować zmiany społeczne w Europie, konieczne jest rozwiązanie presji migracyjnej narastającej na południe od Morza Śródziemnego – pisze dr Wojciech Wilk.– Krytycznym elementem w tym celu jest realizacja spójnej, dobrze finansowanej, rozciągniętej na wiele lat strategii pomocowej, mającej na celu tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy krajów Afryki, ograniczenie negatywnych skutków wzrostu ludności i zmian klimatycznych oraz wspierający budowę w tych krajach demokracji, poszanowania prawa i praw człowieka oraz walki z korupcją.

W swojej analizie dr Wojciech Wilk przedstawia aktualną sytuację w Afryce, tłumaczy źródła zachodzących tam procesów, a także prognozuje, jak sytuacja rozwinie się w przyszłości. Proponuje też konkretne rozwiązania.

Przeczytaj (PDF) propozycję „Planu Marshalla” dla Afryki dra Wojciecha Wilka, prezesa Fundacji PCPM.

Posłuchaj audycji z udziałem dra Wojciecha Wilka